Page 3 - SK_Zlty-05-16
P. 3

TÉMA MESIACA | Vo dvojici ide všetko ľahšie   Strana 1

EDITORIÁL

                        šia ako napríklad pobyt s rodinou
                        v Turecku.

Milí zákazníci,                 Na kratšie výlety zvoľte určite Česko
                        a Slovensko. Naše krajiny predstavu-
máj, to už je malé leto. Všade je plno     jú jedny z najkrajších kútov Európy,
farieb a vôní a študentom sa schyľuje      ponuka sa neustále zlepšuje a stále je
ku koncu školského roka. Skrátka,        čo objavovať. Je jedno, či ste Pražan,
najvyšší čas zvolať rodinnú radu        Moravan či obyvateľ Bratislavy – pre
a spolu sa zamyslieť, kam pôjdeme        všetkých platí to isté: Kedy ste boli
na dovolenku, kam na výlet a či         naposledy v Košiciach? Viete, že je to
nepošleme deti na jazykový pobyt        skvelé mesto, kde si v lete okolo gotic-
napríklad na slnečnú Maltu.           kého Dómu svätej Alžbety možete vy-
                        brať z desiatok kaviarničiek a terás,
Vyzerá to tak, že ani ceny sa zásadne      v ktorých vás milo obslúžia s typicky
nezmenili oproti minulému roku.         východniarskym dialektom? Budete
Stále viac ľudí zisťuje, že aj cez       prekvapení, čo všetko vám historické
prázdniny sa dá ísť niekam ďalej ako      centrum ponúka.
do Stredomoria. Exotická dovolenka
navyše nemusí byť oveľa nákladnej-       Košice však nie sú jediné miesto, kam
                        sa v rámci nášho Česko-Slovenska
                        oplatí vyraziť. Kúpte si lístok na žltý
                        vlak či autobus RegioJet a vydajte sa
                        na cesty.

                                   Váš Radim Jančura

Časopis Žltý 05/16, máj 2016, 3. ročník     Mesačník Žltý je zadarmo k dispozícii na
EV 5058/14, ISSN 1339-8709           autobusových linkách RegioJet, vlakových
                        linkách InterCity RegioJet a v pobočkách
Šéfredaktorka: Radka Šťávová          STUDENT AGENCY a RegioJet.
Redakcia: Aleš Ondrůj, Lenka Liška,
Diana Putalová, Martin Žarnovický        Vydavateľ: RegioJet a. s., Obchodná 48,
Inzercia: Hana Ralenovská, reklama@regiojet.sk 811 06 Bratislava, IČO 47 231 271.
Grafické práce a sadzba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal          Uvítame vaše pripomienky a námety, ktoré
Obálka: Lukáš Filipenský            môžete zasielať na e-mailovú adresu:
                        zlty@regiojet.sk.
   1   2   3   4   5   6   7   8