Page 6 - SK_Zlty-05-16
P. 6

TÉMA MESIACA | Vo dvojici ide všetko ľahšie   Strana 4

VYHODNOTENIE                   OHLASY
 SÚŤAŽE z 03/16
                       Dobrý deň,
  o dve vstupenky na
 muzikál Ať žijí duchové!          dnes ma príjemne prekvapilo, keď
                       som našiel v autobuse slovenskú
Kto je autorom hudby a textov vo filme    verziu časopisu Žltý. Najskôr som
aj muzikáli ať žijí duchové?         bol skeptický, ale časopis som celý
                       prečítal a zistil, že preklad má
     c) Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák  skvelú úroveň.

Po dvoch vstupenkách na muzikál vyhrali:   Bohužiaľ si stále mnoho firiem myslí,
10. – Mirka Houserová, Lišov         že preklad z češtiny je triviálny.
30. – Vladislava Novická, Praha       Napríklad aj slovenský návod môjho
50. – Dana Šalandová, Brno          auta Škoda je značne odfláknutý,
75. – Petra Slivková, Kravaře v Sliezsku   napriek tomu, že zrejme majú na
100. – Luboš Roško, Jaroměř         preklad väčšie prostriedky.

Gratulujeme a prajeme            Takže ďakujem za vašu prácu,
príjemnú zábavu!
                                    Andrej Repiský

     FOTOSÚŤAŽ

Súťaž o otvorený spiatočný lístok na ľubovoľnú
   vnútroštátnu trasu autobusov RegioJet.

Posielajte nám svoje fotografie       Víťazná fotografia bude uverejnená
zamerané na témy nášho mesačníka:      na dvojstrane 2  –   3.
Jún – Naspäť v čase
(retro a vintage, zabudnuté miesta,     Fotografie vo formáte „na šírku“,
história...)                 v čo najväčšom rozlíšení, spolu
Júl – NA HUDOBNEJ VLNE (mu-         s krátkym popisom, menom a adre-
zika vážna i nevážna, spev, zvuk...)     sou posielajte na zlty@regiojet.sk.
August – ŽIVOT NA VODE (plá-         Do predmetu e-mailu napíšte:
vanie, lode, potápanie, nezakotvený     Fotosúťaž NÁZOV TÉMY. Vždy
život...)                  do 15. predchádzajúceho mesiaca. #

Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas so zverejnením svojej fotografie na stránkach časopisu Žltý.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11