Aktualizace 18. 3. 2020

Z nařízení vlády je od pondělí 16.3. zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem.

Českým občanům a cizincům s trvalým či přechodným pobytem bude umožněn návrat zpět do České republiky.  Pokud váš let končí na některém ze zahraničních letišť a máte problém s přesunem do ČR, navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, které organizuje hromadné svozy autobusy zpět do České republiky.

Stejně tak je s výjimkou možné, aby pro vás rodinný příslušník vycestoval. Je nutné se na hranicích prokázat kopií boarding passu.

V ČESKÉ REPUBLICE PLATÍ NAŘÍZENÍ OMEZENÍ POHYBU OBYVATELSTVA, LIDÉ MOHOU JÍT DO PRÁCE, NAKOUPIT NEJNUTNĚJŠÍ POTŘEBY A OMEZENĚ (konkrétní podmínky naleznete na stránkách www.vlada.cz) VYCHÁZET NA KRÁTKÉ PROCHÁZKY. NESTÝKEJTE SE S LIDMI, SE KTERÝMI NEŽIJETE V DOMÁCNOSTI. UDRŽUJTE SI ODSTUP OD OSTATNÍCH LIDÍ ALESPOŇ 2 METRY.

Co je onemocnění COVID-19?

Koronaviry jsou rodinou virů, která způsobuje širokou škálu onemocnění od běžného nachlazení po závažnější obtíže, jako je například syndrom náhlého selhání dýchání. V Číně je v současnosti epidemie nemoci spadající do kategorie koronavirů pojmenované oficiálně COVID-19. Jejími příznaky jsou kašel, horečka a dušnost. U 80 % pacientů se nemoc projevuje jako běžné respirační onemocnění a pacienti se po několika dnech až týdnech obtíží zcela zotaví, v menším počtu případů může onemocnění vést k vážným až kritickým komplikacím, které mohou mít za následek smrt. K přenosu nemoci dochází nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při kašli nebo kýchání. Vážným a kritickým průběhem onemocnění jsou ohroženi zejména lidé se sníženou imunitou a lidé ve věku nad 60 let.

Co dělat, když cestuji do ČR z oblasti výskytu nemoci COVID-19?

  • Pokud se u vás během letu vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dýchavičnost, kašel apod.) informujte o tom palubní personál. Při kašli si zakrývejte ústa i nos kapesníkem, případně rukávem, nikoliv rukou!
  • V případě, že jste na letišti a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost, neopouštějte letiště a vyhledejte stálou lékařskou pomoc.
  • Pokud se u vás po návratu z rizikové oblasti vyskytnou příznaky COVID-19, nikam nechoďte, vyhněte se kontaktu s lidmi a kontaktujte svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji. Informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.
  • Často si umývejte ruce - mýdlem a vodou. Pokud nejsou dostupné, využijte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
  • Posilujte imunitu dostatkem vitamínů

Co dělat, když mám koupenou letenku a nebudu cestovat?

  • Jsou 2 možnosti - změnit (odložit) termín cesty nebo letenku stornovat. Pokud se rozhodnete necestovat, kontaktujte svého prodejce e-mailem nebo na lince 542 42 42 42. Jednotlivé letecké společnosti mají pro tyto situace nastavené mimořádné postupy.  Naši prodejci ověří možnosti na základě vaší konkrétní letenky a navrhnou vám nejlepší řešení.

Jaká je účinná prevence?

  • Správná hygiena rukou, to znamená mytí mýdlem po dobu alespoň 20 sekund a dezinfekce rukou, včetně konečků prstů.
  • Použití respirátoru nebo roušky, pokud nemáte roušku, využijte šátek, kterým si zakryjete ústa a nos.
  • Minimalizace kontakt s lidmi.
  • Posilování imunitu dostatkem vitamínů.

Kde najdu nejaktuálnější informace?

Potřebujete se v souvislosti s koronavirem poradit?

Obraťte se na informační linku 1212, která byla zřízena přímo pro účely současného šíření koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Případně je možné zatelefonovat na některou z linek vyhrazených pro tyto účely Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hotline MZV najdete zde.