Chystáte se na cestu do zahraničí? Důkladně se před příletem/odletem seznamte s podmínkami cestování na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

zluta-cara

Podmínky pro odlet z ČR

 • Možnost vycestovat z ČR není omezena. Opustit ČR mohou jak občané ČR, tak také cizí státní příslušníci.

 

Podmínky pro přílet do ČR

 • Přílet/vstup na území ČR je povolen:
  • občanům ČR
  • cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR
  • občanům EU s prokazatelným účelem výkonu ekonomické činnosti
  • zemědělci v bezprostředním příhraničí
  • rodiní příslušníci občanů ČR a EU s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR
  • občané EU při průjezdu/tranzitu nebo repatriaci do svého domovského státu přes území ČR
  • cizinci, jejichž vstup je v zájmu ČR
  • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně překračují státní hranice ČR
  • další cinzici dle pravidel a výjimek vydaných Ministerstvem vnitra, které najdete zde.

 

 • Při překročení hranic je nutné předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Test si zajišťuje cestující na vlastní náklady. V případě, že cestující test nemá, pak mu je nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa.

 zluta-cara

Podmínky pro přílet/vstup na území jednotlivých zemí

 • Každý stát zavedl svá vlastní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Podmínky a pravidla pro vstup do jednotlivých zemí najdete na stránkách Asociace leteckých dopravců a prodejců IATA zde. Bližší informace najdete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde.

 

zluta-cara

 

Podmínky vstupu na území Rakouska

 • Za účelem omezení šíření koronaviru byly v Rakousku od 10. dubna zavedeny kontroly na hranicích s Českou republikou.
 • Pro vstup je nutné předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Z tohoto pravidla existují výjimky, které najdete na webu rakouského Ministerstva vnitra zde.
  Test na COVID-19 je možné absolvovat přímo na letišti ve Vídni. Více informací o možnostech testu najdete na stránkách letiště zde.

 

Preventivní opatření na letišti ve Vídni

 • Všem cestujícím při příletu/odletu je měřena teplota.
 • V celém areálu letiště je povinnost nosit ochranné roušky.
 • Je nutné dodržovat značené rozestupy v řadách.