Parkování letiště Vídeň

Našim klientům nabízíme možnost zakoupení parkovacích karet na vídeňském letišti. K dispozici máme parkovaní na čtyři, osm a patnáct dní v zóně C.

Proč si zakoupit parkovací kartu u nás?

Díky smlouvě, uzavřené mezi námi a naším partnerem, nabízíme výhodnější ceny než jsou ceny určené pro individuální klienty.

Jak vše funguje?

1

Zakoupení parkovací karty

Rezervujte si parkování online společně s rezervací letenky, v pobočkách STUDENT AGENCY, telefonicky 542 42 42 42 nebo prostřednictvím e-mailu.

2

Úhrada

Klienti mají možnost hradit parkovací karty převodem nebo hotově na základě obdržených platebních pokynů.

3

Příjezd na parkoviště

U parkovacího stojanu vyjměte lístek a zaparkujte vozidlo v parkovací zóně C.
 

4

Před opuštěním parkoviště

Projděte automatickou pokladnou nebo pokladní přepážkou. Vložte parkovací lístek, zobrazí se vypočítaný parkovací poplatek. Poté vsuňte kartu GZE, částka se odpovídajícím způsobem sníží.

Vyjměte parkovací lístek, který byl překódován pro výjezd a v příslušné době (zpravidla 20 min, u vzdálených parkovacích míst o něco déle) vám umožní otevření závory u výjezdu.

Ceník parkovacích karet na letišti Vienna International Airport

Doba stání Cena / Parkoviště C
1 - 4 dny (max. 96 hod.) 64 EUR*
1 - 8 dnů (max. 192 hod.) 78 EUR*
1 - 15 dnů (max. 360 hodin) 108 EUR*

 

*Ceník je platný od 15. 4. 2019. Cena bude přepočítána aktuálním kurzem do CZK. Platba tedy bude probíhat v CZK. Parkovací karty zasíláme v rámci České republiky za poplatek, který se přičítá k ceně. Karty jsou zasílány prostřednictvím České pošty jako cenné psaní.