China Eastern Airlines poskytuje při delším čekání/nocování v Šanghaji hotel zdarma nebo voucher na občerstvení. Lze vybrat pouze jednu variantu z níže uvedených možností.

  • Transrapid voucher (vysokorychlostní vlak) * pouze pro tranzitní čas nad 3 hodiny, při ceně letenky nad 10 000 Kč (bez letištních tax), vyšší tarifní třídě než Z
  • Voucher na občerstvení * pouze pro tranzitní čas nad 3 hodiny, při ceně letenky nad 10 000 Kč (bez letištních tax), vyšší tarifní třídě než Z
  • Hotelový voucher na 1 noc * pouze pro cestující, kteří mají přípojný let až druhý den, * pouze pro tranzitní čas nad 3 hodiny, při ceně letenky nad 10 000 Kč (bez letištních tax), vyšší tarifní třídě než Z
  • Voucher na ubytování v denní hotelu na 6h * pouze pro tranzitní čas nad 6 hodin, při ceně letenky nad 10 000 Kč (bez letištních tax), vyšší tarifní třídě než Z
  • City tour * pouze pro tranzitní čas nad 8 hodin, pouze na vyžádání při splnění těchto podmínek - 2 - 3 cestující, pouze pro business class - třídě Q a výše, pro 4 - 9 cestujících - pouze při ceně letenky nad 10 000 Kč (bez letištních tax a vyšší tarifní třídě než Z.
  • Vše je potřeba vyřídit nejpozději 4 pracovní dny před odletem, k jedné letence je vždy možné využít pouze jedné volby
  • O zrušení doplňkové služby je potřeba informovat nejpozději 2 pracovní dny před odletem
  • poskytnutá služba je nenároková

 

V případě zájmu o některou z uvedených služeb nás kontaktujte na emailu letenky@studentagency.cz nebo telefonicky na 542 42 42 42.Informace k bezvízovému vstupu

http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/visa/t1488260.htm
https://www.travelchinaguide.com/embassy/visa/free-transit-144hour.htm

* Dovolujeme si Vás informovat, že poskytnutá služba (plnění) je plněním v dobré víře, je nenárokové, je poskytováno výlučně bezúplatně, nelze je vyměnit za peněžní či jinou nepeněžní kompenzaci, jeho hodnota není součástí ceny za zaplacenou letenku nebo jinou úplatu dříve zaplacenou za China Eastern Airlines (CEA). Poskytnutí plnění, jeho kvalita, množství, časový rámec nebo jiné atributy nejsou CEA jakkoliv garantovány. V případě, že po přijetí plnění vzniknou v souvislosti s plněním cestujícímu jakékoliv náklady, nároky nebo škody, CEA nenese za tyto náklady, nároky nebo škody jakoukoliv právní, finanční či jinou odpovědnost. Upozorňujeme cestující, že CEA nemůže zajistit, pomoci s vyřízením, ovlivnit nebo jakkoliv garantovat umožnění vstupu a výstupu do Čínské lidové republiky imigračními úřady. V případě, že cestujícímu bude zamítnut imigračním úřadem vstup do země CEA nenese žádnou odpovědnost za výdaje, nároky nebo škody způsobené cestujícímu, který z tohoto důvodu nemohl využít nabídnutého bezúplatného plnění. Pro dotazy o imigračních pravidlech prosím kontaktujte: Shanghai General Station of the Immigration inspection, tel: +86 021-31366000.