Informace o kamerovém systému dle zákona o ochraně osobních údajů


Kamery ve vozech: Ve vybraných dopravních prostředcích společnosti je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti cestujících i pracovníků naší společnosti, k ochraně jejich života a zdraví, k ochraně majetku cestujících a majetku společnosti.

Kamery v objektech: Ve vybraných objektech a areálech, kde působí naše společnost, je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků naší společnosti, k ochraně jejich života a zdraví a k ochraně majetku zaměstnanců i společnosti. Kamery nejsou určeny k monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, jejich docházky, výkonnosti či bezdůvodné kontrole jejich chování. 

Kamery na vnější (exteriérové) části vlaků: Na vnějším plášti vybraných dopravních prostředků (např. drážní vozidla RegioJet 654) je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém slouží k ochraně majetku a právem chráněných zájmů společností před jeho poškozením, či odcizením, k ochraně života, zdraví a majetku dalších subjektů a zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci. 

Vozy, objekty a areály, kde je instalován kamerový systém se záznamem, jsou v souladu se zákonem označeny piktogramy.

Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů získaných při provozování kamerového systému je STUDENT AGENCY k.s., IČ: 25317075, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. A25842. Správce údajů nakládá s údaji zachycenými na kamerových záznamech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Účel zpracování osobních údajů: Ochrana majetku a právem chráněných zájmů naší společnosti, zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci, ochrana života, majetku a zdraví třetích dalších osob – zákazníků, cestujících, obchodních partnerů apod. a ochrana proti vandalizmu. 

Rozsah zpracování a kategorií osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému, záběry a záznamy z kamer zachycují podobu a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob v prostorách, v nichž je kamerový systém provozován.

Místa zpracování osobních údajů: vozy a objekty společností vybavené kamerovým systémem, vždy v souladu se zákonem vyznačené piktogramy. 

Příjemce osobních údajů: výhradně orgány činné v trestním řízení, tedy zejména Policie ČR při důvodném podezření na spáchání trestního činu nebo přestupku, orgánů veřejné správy v případě přestupkového jednání.

Kamery v objektech:

 

Pobočka Adresa Název kamery Model
Sa000 - DPL Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno 602 00 dpl-cam01 Vivotek FD8133
dpl-cam02 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam03 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam04 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam05 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam06 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam07 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam08 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam09 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam10 Vivotek FD8134
dpl-cam11 Vivotek FD8134
dpl-cam12 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam13 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam14 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam15 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam16 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam17 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam18 Vivotek FD8134
dpl-cam19 Vivotek FD8134
dpl-cam20 Vivotek FD8134
dpl-cam21 Vivotek FD8134
dpl-cam22 Hikvision DS-2CD1143G0-I
dpl-cam23 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
dpl-cam25 Vivotek FD8134
dpl-cam26 Vivotek FD8134
dpl-cam27 Hikvision DS-2CD1143G0-I
dpl-cam28 Vivotek FD9360-H
dpl-cam29 Hikvision DS-2CD1143G0-I
dpl-cam30 Hikvision DS-2CD1143G0-I
dpl-cam31 Hikvision DS-2CD2143G2-I
sa023 - Lidická Lidická 965/31, Brno 602 00 sa023-cam01 Vivotek FD8134
sa023-cam02 Vivotek FD8134
sa023-cam03 Vivotek FD8134
sa023-cam04 Vivotek FD8134
rj003 - Mělník Nádražní 2004/2, Mělník 276 01 rj003-cam01 Hivkision DS-2CD1123G0E-I
rj004 - Štětí U Nádraží 1055,  Štětí  411 08 rj004-cam01 Hivkision DS-2CD1123G0E-I
rj006 - Ústí n. L. - Tovární Tovární 975/3, Ústí nad Labem 400 01 rj006-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj006-cam02 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj006-cam03 Vivotek FD8169A
rj006-cam04 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj006-cam05 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
rj006-cam06 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
rj007 - Kolín Rorejcova 569, Kolín 280 02 rj007-cam01 Hivkision DS-2CD1123G0E-I
rj009 - Bohumín Ad. Mickiewicze 67;  Bohumín 735 81 rj009-cam01 Vivotek-FD8169A
rj009-cam02 Vivotek-FD8369A-V
rj009-cam03 Vivotek-FD8169A
rj009-cam04 Vivotek-FD8169A
rj009-cam05 Vivotek-FD8169A
rj009-cam06 Vivotek-FD8164
rj009-cam07 Vivotek-FD8169A
rj009-cam08 Vivotek-FD8154V
rj009-cam09 Vivotek-FD8169A
rj009-cam10 Vivotek-FD9360-H
rj009-cam11 Vivotek-FD9360-H
rj009-cam12 Vivotek-FD9360-H
rj009-cam13 Vivotek-FD9360-H
rj011 - Suchdol Komenského 220, Suchdol nad Odrou 742 01 rj011-cam01 Vivotek FD8169A
rj011-cam02 Vivotek FD8134
rj013 - Litoměřice Ostrovní 465/5, Litoměřice
město 412 01
rj013-cam01 Hivkision DS-2CD1123G0E-I
rj015 - Lysá n. L. Čapkova 508/1, Lysá nad Labem 289 22 rj015-cam01 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
rj016 - Ústí n. L. - Hl. n. U Nádraží 965/6, Ústí nad Labem hl.n. 400 01 rj016-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj016-cam02 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj017 - Ústí n. L. -
Střekov
U Stanice 827/9, Ústí nad
Labem Střekov 400 03
rj017-cam01 Hikvision DS-2CD1123G0E-I
rj019 - Vídeň - kancel. Favoritenstraße 88, Wien  1100 rj019-cam01 Hikvision-DS-2CD1143G0-I
rj019-cam02 Hikvision-DS-2CD1143G0-I
rj020 - Ústí n. L. - DEPO U Trati 3519/1a, Ústí nad Labem 400 01 rj020-cam01 Vivotek FD8134
rj020-cam02 Vivotek FD9360-H
rj020-cam03 Vivotek FD8134
rj020-cam04 Vivotek FD8134
rj021 - Studénka Nádražní 135, Studénka 742 13 rj021-cam01 Vivotek FD8154V
rj021-cam02 Vivotek FD8134
rj024 - Praha - Hl. n. Wilsonova 300/8, Praha 2, 120
00  (Hlavní nádraží)
rj024-cam01 Vivotek FD8134
rj024-cam02 Vivotek FD8134
rj024-cam03 Vivotek FD8134
rj024-cam04 Vivotek FD8134
rj024-cam06 Vivotek FD8169A
rj024-cam07 Vivotek FD8134
rj024-cam09 Vivotek FD8169A
rj024-cam10 Vivotek FD8169A
rj024-cam11 Vivotek FD8154
rj024-cam12 Hikvision DS-2CD2143G2-I
rj025 - Pardubice náměstí Jana Pernera 217,
Pardubice, 530 02
rj025-cam01 Vivotek FD8134
rj026 - Olomouc Jeremenkova 103/23, Olomouc, 779 00 rj026-cam01 Vivotek FD8134
rj026-cam02 Vivotek FD8134
rj027 - Ostrava - Hl. n. Nádražní 164/215, Ostrava, 702 00 rj027-cam01 Vivotek FD8134
rj027-cam02 Vivotek FD8134
rj027-cam03 Vivotek FD9189-H
rj028 - Ostrava - Svinov Náměstí Dr. Brauna 369/6, Ostrava - Svinov, 721 00 rj028-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj028-cam02 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj028-cam03 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj028-cam04 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj028-cam05 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj029 - Havířov Železničářů 1300/2, Město, Havířov 736 01 rj029-cam01 Vivotek FD9360-H
rj029-cam02 Vivotek FD8134
rj031 - Bratislava Predstaničné Námestie 1,
Bratislava, 811 05
rj031-cam01 Vivotek FD8134
rj031-cam02 Vivotek FD8133
    rj031-cam09 Vivotek FD8134
rj031-cam10 Vivotek FD8169A
rj031-cam11 Vivotek FD8134
rj032 - Postoloprty Žižkova 236, Postoloprty 439 42 rj032-cam01 Vivotek FD8169A
rj035 - Kojetín Nádražní 458, Kojetín 752 01 rj035-cam01 Vivotek FD8169A
rj036 - Praha - Zličín Ringhofferova 115/1, Třebonice, Praha-Zličín  155 21 rj036-cam01 Vivotek-FD8161
rj036-cam02 Vivotek-FD8161
rj036-cam03 Vivotek-FD8161
rj036-cam04 Vivotek-FD8161
rj036-cam05 Vivotek-FD8161
rj036-cam06 Vivotek-FD8161
rj036-cam07 Vivotek-FD8161
rj036-cam08 Vivotek-FD8161
rj036-cam09 Vivotek-FD8161
rj037 - Přerov Husova 632/1, Přerov 750 02 rj037-cam01 Vivotek FD8169A
rj037-cam02 Vivotek FD8154
rj038 - Vyškov Nádražní 128/22, Vyškov 682 01 rj038-cam01 Vivotek FD8169A
rj038-cam02 Vivotek FD8134
rj040 - Most   rj040-cam01 Vivotek FD8169A
rj043 - Hranice n. Moravě Nádražní 798, Hranice na Moravě, 753 01 rj043-cam01 Vivotek FD8134
rj043-cam02 Vivotek FD8169A
rj044 - Zábřeh n. Moravě U nádraží 2331/8, Zábřeh na Moravě, 789 01 rj044-cam01 Vivotek FD8134
rj052 - Poprad J. Wolkera 479, Poprad 058 01 rj052-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0-I
rj052-cam02 Vivotek FD8134
Žilina P. O. Hviezdoslava 1, Žilina 011
01
rj054-cam01 Vivotek FD8134
rj054-cam02 Hikvision DS-2CD1143G0-I
Břeclav Sady 28.října 248, Břeclav 690
03
rj071-cam01 Vivotek FD8169A
rj071-cam02 Vivotek FD8169A
Košice Staničné námestie 11, Košice
040 01
rj072-cam01 Vivotek FD8164
Byt Budapešť Krisztina körút 7, Budapešť 1122 rjb123-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0
rjb123-cam02 Hikvision DS-2CD2143G2-I
Byt Břeclav Sady 28. října 3318/7a, Břeclav 690 02 rjb124-cam01 Hikvision DS-2CD1143G0
Byt Praha Za poříčskou bránou 18,  Praha
186 00
rjb125-cam01 Hikvision DS-2CD2143G2-I
Praha - Florenc Florenc, Křižíkova 4-6, Praha 8,
186 50
sa001-cam01 Vivotek FD8164
sa001-cam02 Vivotek FD8169A
sa001-cam03 Vivotek FD8134
sa001-cam04 Vivotek FD8134
sa001-cam06 Vivotek FD8164
sa001-cam07 Vivotek FD8164
sa001-cam08 Vivotek FD8164
sa001-cam09 Vivotek FD8164
Praha - Karlovo n. Karlovo náměstí 10, Praha 2,
120 00
sa002-cam02 Vivotek FD8134
sa002-cam03 Vivotek FD8134
sa002-cam04 Vivotek FD8169A
sa002-cam08 Vivotek FD8134
Brno - Hl. n. Nádražní 418/1, Brno 602 00 sa005-cam01 Vivotek FD8134
sa005-cam02 Vivotek FD8134
sa005-cam03 Vivotek FD9360-H
sa005-cam06 Vivotek FD8134
sa005-cam08 Vivotek FD8154-F4
sa005-cam09 Vivotek FD8134
sa005-cam10 Vivotek FD9360-H
sa005-cam11 Vivotek FD8134
Praha - Černý most odbavovací hala ČAN, Praha - Černý Most, 198 00 sa008-cam01 Vivotek FD8134
sa008-cam02 Vivotek FD8134
Praha - Kbely Kbely, Mladoboleslavská 15/347, budova K2 197 00 sa010-cam01 Vivotek FD8134
sa010-cam02 Vivotek FD8134
sa010-cam03 Vivotek IB8369A
sa010-cam04 Vivotek FD8154
sa010-cam05 Vivotek FD8154
Ostrava - Nádražní Nádražní 2717/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava sa018-cam01 Vivotek FD8134
sa018-cam02 Vivotek FD8133
Habán Dolní Věstonice 52,  Dolní Věstonice 691 29 dr078-cam01 Unifi G4 Bullet
dr078-cam02 Unifi G3 Pro
Vidly Horský Hotel Vidly Vidly 78
Vrbno pod Pradědem 793 26
dr080-cam01 Unifi G4 Bullet
dr080-cam02 Unifi G4 Bullet
dr080-cam03 Unifi G4 Bullet
dr080-cam04 Unifi G4 Bullet
dr080-cam05 Unifi G4 Bullet
dr080-cam06 Unifi G4 Bullet
dr080-cam07 Unifi G4 Bullet
dr080-cam08 Unifi G4 Bullet

 


Počet kamer v interiéru a exteriéru vlaků:

 • typ kamery: Hikvision DS-2XM6122FWD-I(M) a DS-2XM6522WD-I (M) v každé jednotce
  RegioJet 654 v počtu 28ks celkem.
 • typ kamery: Hikvision DS-2XM6122FWD-I(M) v každém voze typu A a AB v počtu 2ks celkem.

 

Doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování: záznamy jsou u Správce osobních údajů uchovávány po dobu 72 hodin (pokud nebyly mezitím předány Příjemci osobních údajů). Po této době jsou záznamy automaticky přemazávány novými zaznamenanými daty, vždy od nejstarších záznamů. 

Archivace dat ve speciálních případech:
Data zachycená kamerovým systémem ve vozidlech jsou archivována na nezbytně nutnou
dobu, a to pouze v případech, kdy:

 • dojde k porušení zákona
 • dojde k páchání trestné činnosti (včetně přestupků)
 • dojde k mimořádné události nebo bezpečnostnímu incidentu
 • na žádost Police ČR nebo orgánu veřejné správy


Zabezpečení získaných záznamů: Společnost u všech typů kamerového systému zajišťuje velkou míru zabezpečení, záznamová zařízení jsou zabezpečena proti neoprávněnému použití, přístupy k záznamovým zařízením mají pouze pracovníci k tomu kompetentní. O všech typech kamerových systémů vede Správce osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení 2016/679.

Kontaktní údaje pro přijímání žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích v kamerových systémech: Třetí osoby, klienti/zákazníci/cestující se mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů v objektech a ve vlacích na Správce systému (email:
privacy@studentagency.cz). Lze doporučit v žádosti specifikovat objekt a místo umístění kamery v něm, případně číslo vlakového spoje (např. RJ 1034/1354), identifikační údaje vlaku, datum, čas a destinaci jízdy cestujícího ve vlaku apod. 

 zPráva subjektu údajů: každý subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz (fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycujícího jeho podobiznu, pokud by byl zpracováván neoprávněně) anebo omezení zpracování (jde o právo fyzické osoby na blokaci osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení 2016/679) a má práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, jak je tomu u kamerového záznamu).

Práva fyzické osoby jako subjektu údajů vztahující se k osobním údajům, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení vašeho požadavku:

 1. prostřednictvím listovního psaní na adresu STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17,
  Dům pánů z Lipé, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika;
 2. e-mailem na privacy@studentagency.cz
 3. osobně na adrese STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, Dům pánů z Lipé, Brno,
  PSČ: 602 00, Česká republika;
 4. Datovou zprávou: identifikátor datové schránky: puf4669

  Kontaktní údaje pro podání stížnosti cestujících:

  Pokud cestující zjistí nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života, může se též obrátit a podat stížnost na adrese:
 5. STUDENT AGENCY k.s., IČ: 25317075, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00, Brno, e-mail: privacy@studentagency.cz, identifikátor datové schránky: puf4669.
  nebo přímo u orgánu dozoru:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  IČ: 70837627
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  WWW: https://www.uoou.cz
  E-mail: posta@uoou.cz
  ID datové schránky: qkbaa2n