ISIC, ITIC, EYCA

Využijte velké množství slev s mezinárodními průkazy.

ISIC

ISIC je celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední (SŠ, OU, SOU, víceletá gymnázia), vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Jsou tisíce důvodů, proč mít kartu ISIC! Kromě mezinárodního uznání statutu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. 

Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar. ISIC Scholar je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Karty ISIC je možné si koupit na vybraných pobočkách do 31. 8. 2021, poté bude možné karty zakoupit pouze digitálně na webu www.isic.cz.

Podmínky vydání:

 • prezenční studium (kombinované a dálkové studium není akceptováno),
 • Zde je přehled škol, jejichž studenti při splnění dalších podmínek mají nárok na průkaz:
 • 1.vzdělávací instituce zařazené do sítě škol MŠMT ČR
  2.vzdělávací instituce zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace
  3.vzdělávací instituce zařazené do sítě škol dle Vyhlášky MŠMT č. 225/2007 Sb. pro platný školní rok
 • Věk: od nástupu do sekundárního stupně vzdělávání, tzn. od nástupu na střední školu, či učiliště. Výjimku tvoří studenti víceletých gymnázií, kteří mohou ISIC získat již od primy. Studenti základních škol nemají na kartu ISIC nárok. Horní věkový limit pro získání průkazu ISIC není stanoven!
 • Platnost: max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2018 – 12/2019

 Cena: 350 Kč

 

STUDENT AGENCY nabízí držitelům průkazu ISIC:

 

Vystavení průkazu – náležitosti

 1. Kompletně vyplněný originál nové „Žádosti o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC". V den podání nesmí být žádost starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a podpis žadatele. U nezletilých osob podepisuje žádost zákonný zástupce žadatele o průkaz. Formuláře žádostí jsou také k dispozici v kancelářích STUDENT AGENCY.
 2. U nezletilých osob doklad totožnosti zákonného zástupce – OP nebo pas.
 3. Doklad totožnosti žadatele.
 4. 1 foto pasového formátu (2,8 x 3,4 cm)
 5. Řádně vyplněné potvrzení o studiu, které nesmí být starší než 2 měsíce ode dne podání žádosti o vystavení průkazu.
 6. Od 1. 9. 2020 lze při výdeji průkazů ISIC akceptovat pouze potvrzení o studiu, které je součástí nové Žádosti o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC. V den podání nesmí být žádost s potvrzením o studiu starší 2 měsíců.

Od 1. 9. 2019 nelze akceptovat potvrzení o studiu, které nebude součástí vyplněné žádosti o průkaz!

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM? KONTAKTUJTE NÁS:  info@studentagency.cz

ITIC

ITIC je mezinárodně uznávaným identifikačním dokladem pro učitele. Nabízí celou řadu výhod v oblasti cestování, vzdělání, kultury a využití volného času. ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association. Tak neváhejte a vyberte si svou slevu!

Karty ITIC je možné si koupit na vybraných pobočkách do 31. 8. 2021, poté bude možné karty zakoupit pouze digitálně na webu www.isic.cz.

Podmínky vydání:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou i určitou, avšak nejméně na dobu 1 roku, ve zvláštních případech na dohodu
 • neakceptován: živnostenský list, důchodci a učitelé na mateřské dovolené (bez aktivně vykonávané učitelské praxe)
 • Dolní ani horní věkový limit není stanoven. Kartu lze vystavit pouze učitelům aktivně vykonávající svoje povolání.
 • Platnost: max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2018 – 12/2019

 Cena: 350 Kč

 

Základní a střední školy – pracovní poměr:

Standardní řešení je uznávání učitelů na hlavní pracovní poměr a plný úvazek (plný úvazek je 40 hodin týdně z toho počet hodin přímé výuky je 21 hodin týdně) nebo přímá výuka (počet vyučovacích hodin) neklesá pod 15 hodin a pracovní poměr musí být uzavřen nejméně na dobu jednoho akademického roku.

 

Základní a střední školy – učitelská profese:

Akceptována vzdělávací činnost (učitel MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ale také mistr odborného výcviku, speciální pedagog– logoped, pedagog volného času DDM…) a výchovná činnost (vychovatel Domova mládeže atd).

 

Vysoké školy – akademičtí pracovníci (§70 zákona o VŠ):

 • jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
 • profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
 • Na vysoké škole plní funkci učitelů

 

Další výhody pro držitele průkazu ITIC:

 • platnost ve více než 124 zemích, nárok na více než 42 000 slev
 • slevy na více než 2200 místech v ČR
 • více než 35 hudebních festivalů v ČR se slevou až 50 %
 • více než 18 lyžařských areálů v ČR se slevou až 30 %
 • slevy při nákupech, v restauracích a při vzdělávání
 • nižší ceny při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • snížení transakčního poplatku za vystavení letenky: 100 Kč (v případě rezervace přes online systém) a 200 Kč (v případě osobní, telefonické nebo emailové rezervace)
 • slevy na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • slevy na ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

 

Vystavení průkazu – náležitosti

 1. Kompletně vyplněný originál „Žádosti o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC". Formuláře žádostí jsou také k dispozici v kancelářích STUDENT AGENCY. V den podání nesmí být žádost starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a podpis žadatele.
 2. Doklad totožnosti žadatele – OP nebo pas.
 3. 1 foto pasového formátu (2,8 x 3,4 cm)
 4. Řádně vyplněné potvrzení o zaměstnání, které nesmí být starší než 2 měsíce ode dne podání žádosti o vystavení průkazu.
 5. Od 1. 9. 2020 lze při výdeji průkazů ITIC akceptovat pouze:
  1. novou Žádost o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC + potvrzení zaměstnavatele, které je součástí nové žádosti   nebo
  2. novou Žádost o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC + samostatně vystavené potvrzení o zaměstnání.

V den podání nesmí být žádost s potvrzením o zaměstnání starší 2 měsíců.

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM? KONTAKTUJTE NÁS: info@studentagency.cz

EYCA student

EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro studenty ve věku od 15 - 30 let. Na základě tohoto průkazu můžete získat slevy na dopravu se Student Agency, jazykové vzdělání, festivaly a jiné zajímavé akce.

logo-CRDMV současné době karty EYCA student i EYCA klasik provozuje Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz), která se v květnu 2012 stala členem asociace karet mládeže EYCA. Díky těmto kartám na svých cestách uštříte. Získáte 60 000 slev ve 36 zemích Evropy na ubytování, dopravu, kulturu, sport,stravování, služby a samozřejmě s nimi i levněji nakoupíte.

Podmínky vydání:

 • věk: každý ve věku od 15 do 30 let, kdo se prokáže platným potvrzením o studiu, a to s platností na 1 rok od vystavení
 • Platnost karty je 1 rok od jejího vystavení.
 • Cena karty EYCA: 100 Kč pro držitele od 15 do 30 let, 50 Kč pro držitele od 5 do 14 let
 • Karty EYCA student je možné si koupit na vybraných prodejních místech STUDENT AGENCY
 • V případě datazů nás kontaktujte na e-mailu: info@studentagency.czSTUDENT AGENCY nabízí držitelům Evropských karet mládeže EYCA:

 • až do 31 let speciální studentské letenky, jež se vyznačují nízkou cenou a příznivými podmínkami.
 • snížení transakčního poplatku za vystavení letenky: 100 Kč (v případě rezervace přes online systém) a 200 Kč (v případě osobní, telefonické nebo emailové rezervace)
 • 10% slevu na jízdenky mezinárodních autobusových linek RegioJet
 • 10% slevu na vlakové jízdenky na trati Praha-Košice, při překroční hranic
 • sleva 1500 Kč z ceny kurzovného u studijního programu High School
 • sleva 3 % z ceny kurzovného na jazykové pobyty
 • sleva 10% z registračního poplatku na Au pair pobyty v USA a Evropě
 • 10% sleva z transakčního poplatku za vyřízení víz
 • sleva 300 Kč z poplatku za zprostředkování pracovních pobytů v USA, Evropě, Kanadě a Novém Zélandu
 • platnost ve 36 zemích Evropy (Student bývá uznáván po celém světě)
 • nárok na 60 000 slev
 • slevy na více než 1 000 místech v ČR
 • sportujte výhodněji doma i v zahraičí
 • choďte za kulturou (kina, divadla, muzea, galerie..)
 • navštivte hudební festivaly nejen v ČR se slevou
 • navštivte lyžařské areály nejen v ČR se slevou
 • slevu při nákupech, stravování a vzdělávání
 • nižší cenu při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • sleva na vstupném do světových kulturně-historických památek
 • sleva při ubytování - hotely, kempy a ubytovny


Bezplatný informační servis o využitelných slevách a výhodách v ČR i po celé Evropě.
Kontakty na národní centrály najdete na www.eyca.org.

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM? KONTAKTUJTE NÁS: info@studentagency.cz

EYCA klasik

Klasická karta EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé, ať už studující či nikoli

Podmínky vydání:

 • věk:  průkaz pro mladé, ať už studující či nikoli od 15 do 30 let
 • platnost karty je na 1 rok od vystavení.
 • Cena karty EYCA: 100 Kč pro držitele od 15 do 30 let, 50 Kč pro držitele od 5 do 14 let
 • Karty EYCA klasik je možné si koupit na vybraných prodejních místech STUDENT AGENCY.
 • V případě datazů nás kontaktujte na e-mailu: info@studentagency.cz

 

STUDENT AGENCY nabízí držitelům Evropských karet mládeže EYCA:

 

 • platnost ve 36 zemích Evropy (Student bývá uznáván po celém světě)
 • nárok na 60 000 slev
 • slevy na více než 1 000 místech v ČR
 • sportujte výhodněji doma i v zahraničí
 • choďte za kulturou (kina, divadla, muzea, galerie..)
 • navštivte hudební festivaly nejen v ČR se slevou
 • navštivte lyžařské areály nejen v ČR se slevou
 • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání
 • nižší ceny při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • slevy na vstupném do světových kulturně-historických památek
 • slevy na ubytování - hotely, kempy a ubytovny

Bezplatný informační servis o využitelných slevách a výhodách v ČR i po celé Evropě.
Kontakty na národní centrály najdete na www.eyca.org.

 

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM? KONTAKTUJTE NÁS: info@studentagency.cz