Cestovní pojištění, které kryje COVID-19 včetně storna a karantény

Cestujte bez starostí

Allianz-logo

Sjednat si pojištění Allianz online


NOVINKA!
Od 28. 6. 2021 rozšiřujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí v souvislosti s COVID-19 na všechny země, kromě těch, do kterých je zakázáno cestovat (na semaforu MZ ČR jsou označeny černou barvou). Zároveň dojde k rozšíření také na náklady spojené s osobní karanténou pojištěného v zahraničí, a to s limitem plnění 15 000 Kč na cestu. 

Nové podmínky pojištění se vztahují také na ty, kdo:

  • si pojištění zakoupili ještě před 28. 6. 2021, ale jejich cesta bude až po 28. 6. 2021
  • si pojištění zakoupili ještě před 28. 6. 2021, jejich cesta začala již před 28. 6. 2021, ale v zahraničí s našim pojištěním ještě po 28. 6. stále budou cestovat. Nové podmínky platí v případě, že cestovatel onemocní nebo se dostane do karantény od pondělí 28. 6. 2021


Veřejný příslib garance cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 si můžete stáhnout zde.

Naše doporučení

Proč je dobré se při cestě do zahraničí připojistit? Přesvědčte se o výhodách pojištění Allianz při cestách v rámci EU!

Vztahuje se pojištění Allianz na COVID-19?

Pojištění léčebných výloh, které vám ve spolupráci s pojišťovnou Allianz nabízíme, se vztahuje také na COVID-19, podmínkou je, že:

  • vycestujete do země, do které nebylo zakázáno cestovat (není na semaforu MZ ČR označena černou barvou. Aktuálně je zakázáno cestovat do JAR, Tanzánie, Brazílie, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Peru, Kolumbie, Indie, Nepálu a Keni.
  • budete dodržovat všechna hygienická a protiepidemická opatření, která jsou pro danou zemi vyžadována (testy, očkování apod.)


Nedodržení podmínek viz výše nemá vliv na platnost pojištění (jiné onemocnění, úraz, zavazadla apod.).

Co kryje pojištění Allianz?

  • léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
    v případě dodržení podmínek viz výše.
  • náklady na storno (stornovací poplatky). Vztahuje se také na zrušení zájezdu/letenky/ubytování z důvodu onemocnění COVID-19 (za onemocnění se považuje i pozitivní test bez příznaků)
  • náklady, které vzniknou vlivem zrušení plánované cesty, pokud se pojištěný ocitne v nařízené karanténě z důvodu podezření, že byl vystaven nakažlivé nemoci (včetně COVID-19), a tím mu bylo znemožněno vycestovat
  • náklady v souvislosti s karanténou, pokud se dostanete v zahraničí do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 a byla vám nařízená karanténa, a tím vám bylo znemožněno se vrátit do ČR v plánované době a plánovaným dopravním prostředkem.

 

Cestovní pojištění na COVID-19

Chcete cestovat bez obav? Vyberte si z nabídky flexibilních letenek, které můžete z jakéhokoliv důvodu změnit, a to bez účtování poplatku za změnu nebo stornovat. Více informací zde.

Povinností klienta je seznámit se s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Allianz. Detailní informace o podmínkách pojištění naleznete v brožurce Allianz s pojistnými podmínkami, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.

 

Přečtěte si více informací v Průvodci pojištěním.