21.07.2016, Vlaky Regiojet SK

RegioJet s prístupom antimonopolného úradu zásadne nesúhlasí. Máme vážne pochybnosti o jeho nezávislosti a odbornosti. 

Radim_JANCURAZSSK, ktorá mala do príchodu RegioJetu 100% monopolné postavenie, znížila hneď po našom vstupe ceny lístkov vo svojich stratových komerčných vlakoch InterCity o viac ako 30% - teda z pôvodných (€ 20,- až € 24,-) na (€ 13,- až € 15,-), čím spravila zo svojho stratového produktu ešte stratovejší. Jednoznačne tak jednala so zámerom poškodiť RegioJetu ako novovstupujúcej konkurencii s cieľom vytlačiť ho zo slovenského trhu, čím by si zabezpečila monopolné postavenie a zákazníci by nemohli využívať služby iného dopravcu ako ZSSK. Je to jasný dôkaz predátorského chovania. Slovenský protimonopolný úrad nedokázal v rovnakej veci, ktorú český antimonopolný úrad už detailne prešetruje 5 rokov ani zahájiť správne konanie. Úrad iba od stolu bez akéhokoľvek šetrenia vydal neodborný záver, ktorý je v rozpore so skutočnosťou a aj to spochybňuje jeho nezávislosť. RegioJet preto v celej veci zváži ďalší postup.