Měna

australský dollar (AUD)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Australského společenství
ul. Nowogrodzka 11,
Warsaw 00-513
Telefon: +48 225 213 444

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O'Malley
Canberra Telefon: +61 262 901 386
 
Objednat

Nejčastějším typem víz pro krátkodobé turistické/obchodní nevýdělečné cesty je tzv. eVisitor vízum, o které mohou držitelé českých cestovních dokladů požádat bezplatně on-line. Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem. Proces ve většině případů trvá pouze několik minut/hodin.

Upozorňujeme, že australské imigrační orgány mohou v některých případech požadovat zaslání dodatečných dokumentů, což může dobu zpracování žádosti prodloužit. Doporučujeme proto zajistit vízum pro vstup včas před odletem a letenku případně zajistit až poté, co žadatel vízum obdrží.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. Společnost STUDENT AGENCY ani Click2Claim nemůžou nést zodpovědnost za případné neudělení víza. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.