15.08.2018, Autobusy CZ

RegioJet reaguje na komentář, který zveřejnil portál Podnikatel.cz, v kterém píše, že Radimu Jančurovi se nelíbí postup Flixbusu, který se snaží ovládnout český trh podnákladovými cenami, přitom sám měl v minulosti postupovat stejně. To ale není přesné – v postupu RegioJetu a Flixbusu jsou zásadní rozdíly – a to zejména v neprospěch zákazníka.

RegioJet jako každá úspěšná a rostoucí firma se samozřejmě aktivně snaží o zákazníka bojovat. To může konkurenci připadat jako dravý postup bez okolků – samotná dravost ale není problém a nebyla by ani v případě Flixbusu, pokud by se jednalo o souboj v kvalitě služeb za ceny, které dokáží zaplatit jejich provoz. A to je první zásadní rozdíl. Flixbus nepřinesl do České republiky žádné nové služby. Segment autobusové dopravy neobohatil o žádnou novou kvalitu – naopak přišel s řadou postupů, které pro zákazníka znamenají spíše zhoršení nebo komplikace.

 

Ať už se to týká zpoplatnění rezervace místa nebo i celé koncepce tzv. dynamického jízdného, které ve vnitrostátní veřejné dopravě je pro zákazníky spíše komplikací. S jízdným, které se mění podle obsazenosti spoje, nikdo nikdy přesně neví, za kolik vlastně dojede domů z práce či ze školy. Flixbus neotevřel žádnou novou linku, která by cestujícím nabídla nová spojení. Pouze vstoupil tam, kde jezdí ostatní dopravci a ty se už více než rok snaží vytlačit – nikoli kvalitou služeb, ale cenami, které pokryjí sotva polovinu nákladů. Naopak RegioJet všude, kde začal jezdit, nabídl zákazníkům novou kvalitu služeb. Právě proto mu zákazníci dali přednost před ostatními dopravci. Na žádné lince nevytvořil RegioJet dlouhodobě umělou ztrátu, díky které by nabízel podnákladové jízdné. Vždy jezdil za průměrnou cenu jízdného, která dokázala zajistiti plusovou ekonomiku dané linky. Ani v případě Asiana na lince Praha – Brno nešel RegioJet s cenami pod náklady – pouze u části jízdenek dorovnal cenu na úroveň Asiany (nikoli pod ní) a samotná linka vždy byla zisková.

 

Na žádné lince, kromě trasy Praha – Liberec nezůstal RegioJet sám. Za 14 let provozu se mu podařilo získat na trhu dálkové autobusové dopravy v ČR jen přibližně 38% podíl. Nikde mu nepomáhal financemi žádný bohatý investor, veškerý úspěch je výsledkem podnikatelského snažení 100% české firmy. Navíc ani na lince Praha – Liberec nezůstal RegioJet sám díky proto, že by zde jezdil za podnákladové ceny, které by po získání monopolu zvedl. Celou dobu i zde jsou ceny jízdného stabilní, ekonomika linky je zisková – bohužel ostatní dopravci nikdy nedokázali svými službami oslovit dostatek zákazníků. Bohužel proto, že ani RegioJet není nijak nadšený z vlastního monopolu na této lince. Pokud jste na některé lince sami, stáváte se kompletně zodpovědným za celkovou dopravní obslužnost. Za to, aby se všichni dostali, kam potřebují, a to nejen ve špičkách, ale i brzy ráno, večer, či v neděli…

 

To všechno ostře kontrastuje s vývojem situace na domovském trhu Flixbusu v Německu. Nárůst cen jízdného o 18,6 %, či pokles počtu nabízených spojení o 31,7 % ukazují, kam směřoval trh dálkové autobusové dopravy v Německu během posledních tří let, kdy zde Flixbus postupně získal vice než 90% tržní dominanci. Vyplývá to z dlouhodobého sledování vývoje trhu v Německu institutem IGES, který posledních 6 let každé čtvrtletí monitoruje, jak se změnily ceny či nabídka spojení v dálkové autobusové dopravě. Jeho studie jednoznačně ukazují, že zatímco v dobách fungující konkurence se zákazníci těšili z nabídky mnohem více spojů a levnějších cen, ovládnutí trhu Flixbusem je o to postupně připravilo. Z výzkumu také vyplývá, že zatímco železnici se díky novinkám v cenové politice a službách opět daří přilákat miliony nových zákazníků, počet cestujících v dálkové autobusové dopravě zůstává stejný a spíše mírně klesá.

 

Není třeba proto pochybovat o možných dopadech postupu Flixbusu, stačí se podívat na výsledek v Německu, nebo i v dalších zemích, kde Flixbus ovládl tamní trhy – jako jsou Rakousko, Polsko apod. V neposlední řadě je také rozdíl v něčem, co se dá nazvat celospolečenským dopadem případného vytlačení konkurence ze strany Flixbusu. RegioJet a STUDENT AGENCY jsou 100% české firmy, které daně ze svých zisků a veškeré další odvody odvádějí do českého státního rozpočtu. Své zisky investují výhradně do dalšího rozvoje moderní dopravy v České republice, kde RegioJet často supluje i stát. RegioJet s každým spojením nabídl novou dopravní obslužnost, zlepšil cestování občanů, turistů či návštěvníků, podpořil místní ekonomiku a turistický ruch. Když teď musel některé linky proto, aby ochránil své podnikání, odejít, Flixbus jej tam nenahradil a dopravní obslužnost pro obyvatele či návštěvníky míst, jako jsou Klatovy, Vimperk, Náchod, Trutnov a další se zhoršila.

 

RegioJet je také prvozaměstnavatelem pro studenty či absolventy, kteří ve stovkách pracují jako členové palubního personálu, učí se komunikovat se zákazníky a je to pro ně skvělá příležitost ke kariérovému růstu. I zde Flixbus nic podobného nenabízí. Jeho personální aktivity se zúžily na cílené přetahování řidičů od konkurence – často i za využití výrazně neetických metod.

 

RegioJet nemá s Flixbusem jako konkurentem žádný problém zabojovat kvalitou služeb. Po roce se ukazuje, že zákaznici nejlépe vědí, jakým službám dávají přednost. Problém je v tom, že Flixbus nechce běžnou konkurenční soutěž. Flixbus chce ovládnout trh, zezelenat Českou republiku a dělá to tak, že uplácí zákazníka nereálnými cenami, které si může dovolit jen díky neomezeným zdrojům od svých vlastníků. Současně Flixbus nepřichází jako nějaký vznikající start-up. Má za sebou jasnou historii ovládnutí většiny trhů v zemích EU s výrazně negativním dopadem na trh a zákazníky.