Na Zanzibar bez omezení vstupu

 

Tanzanie a tedy i Zanzibar je otevřen turistickému ruchu. Turistům je doporučováno zapsat se před cestou do registračního systému DROZD. Není vyžadováno předložení osvědčení o očkování proti COVID-19, ani potvrzení o negativním RT-PCR testu. Vyžadován není ani příjezdový formulář.

729x220_Zanzibar

 

  • Očkovaní cestující jsou při cestách do pevninské části Tanzanie i na ostrov Zanzibar nově osvobozeni od povinnosti předložit osvědčení o očkování proti COVID-19 s QR kódem, to neplatí, vyžadují-li osvědčení o očkování podmínky přepravce či předpisy cílového státu (pokud přes Tanzanii pouze tranzitují).

 

  • Neočkovaní cestující jsou při cestách do pevninské části Tanzanie i na ostrov Zanzibar nově osvobozeni od povinnosti předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu, to neplatí, vyžadují-li osvědčení o negativním testu podmínky přepravce či předpisy cílového státu (pokud přes Tanzanii pouze tranzitují).

 

  • Aktualizaci podmínek sledujte zde mzv.cz.