Klientský přístup

Firemní kultura STUDENT AGENCY je založena na pro-klientském přístupu, který se snaží o spojení profesionálního a lidského přístupu. Znamená to vyjít všem klientům vstříc a komplexně splnit jejich lidská očekávání.

Učící se společnost

STUDENT AGENCY aplikuje model učící se společnosti – stále se vyvíjí a hledá nové směry, jak oslovit zákazníky, ale i cesty ke zlepšení stávajících procesů a výkonu. Proto i od zaměstnanců očekává aktivní přístup k seberozvoji a sebevzdělávání i k aktivnímu řešení problémů.

Týmová spolupráce

STUDENT AGENCY je charakteristická silnou týmovou spoluprací. Zaměstnanci na všech pozicích i úrovních navzájem spolupracují, otevřeně komunikují a sdílejí své znalosti a zkušenosti.

Zodpovědnost za zisk

Společně vnímáme svou zodpovědnost za zisk, motivujeme se k výkonu a sdílíme své úspěchy.