Společnost STUDENT AGENCY, k.s. se stala příjemcem dotace na vzdělávání svých zaměstnanců ve výši 2.435.796,84 Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost společnost realizuje projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců společnosti STUDENT AGENCY, Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01150. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je koncipován na 2 roky. Projekt je zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány.

Hlavním přínosem realizace projektu je posílení adaptability společnosti na změny tržních podmínek a zvýšení její konkurenceschopnosti.
Vzdělávací aktivity přispějí k rozvoji kvalifikační úrovně jednotlivých zaměstnanců, vzdělávání bude mít rovněž pozitivní dopad na osobní rozvoj zaměstnanců, výrazně posílí jejich sebevědomí.

Projekt probíhá od začátku července 2013 do konce června 2015. Bližší informace k projektu a k zadávacím řízením jsou uveřejněny na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.