Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. se stala příjemcem dotace na vzdělávání svých zaměstnanců ve výši 2.435.796,84 Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost společnost realizovala projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců společnosti STUDENT AGENCY, Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01150. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti.

Hlavním přínosem realizace projektu bylo posílení adaptability společnosti na změny tržních podmínek a zvýšení její konkurenceschopnosti.
Vzdělávací aktivity přispěly k rozvoji kvalifikační úrovně jednotlivých zaměstnanců.

Projekt proběhl v období od začátku července 2013 do konce června 2015. Bližší informace k projektu a k zadávacím řízením jsou uveřejněny na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.