Výroční zprávy

Kompletní přehled důležitých informací o hospodářské činnosti STUDENT AGENCY k.s.

Výroční zprávy STUDENT AGENCY k.s. shrnují přehledně a jasně finanční situaci společnosti, výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, podnikatelské aktivity a také očekávaný budoucí vývoj.

 

Výroční zpráva za rok 2017

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Prezentace výsledků STUDENT AGENCY k.s. za rok 2009