Výhody pojištění Allianz v EU

 • V roce 2010 pojišťovna Allianz zrušila spoluúčast klienta na léčebných výlohách a plně je nyní hradí.
 • Klientům STUDENT AGENCY nabízí Allianz zvýhodněné ceny.
 • Cestovní pojištění od Allianz hradí:
  • ambulantní lékařské ošetření
  • předepsané léky a zdravotnický materiál
  • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice
  • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci
  • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč)
  • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci
  • převoz nemocného do ČR
  • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR
  • převoz tělesných ostatků do ČR
 • Cestovní pojištění od Allianz hradí převoz nemocného i repatriaci ostatků na území České republiky rovněž bez omezení.
 • Součástí komerčního pojištění u pojišťovny Allianz je také pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby.
 • Při pobytech v délce 6 měsíců a déle si můžete pojištění u české zdravotní pojišťovny odhlásit a platit si pouze komerční cestovní pojištění.
 • Pojištění od Allianz zahrnuje základní asistenční služby (tlumočení, komunikace s lékařem atd.)
 • Allianz je seriózní pojišťovna s tradicí a asistenční službou Mondial Assistance, která má celosvětové pokrytí.

Výhody pojištění Allianz v USA

V roce 2005 došlo ke změně v ceně pojištění do světa. Pojišťovna rozlišila svět na dvě územní zóny: svět včetně USA a svět mimo USA. Pojistné do zóny zahrnující USA je o cca 40 – 50% dražší než pojištění do ostatního světa. Tento rozdíl je způsoben faktem, že pojišťovny byly nuceny reagovat na skutečně vysoké náklady na ošetření, které si zdravotnická zařízení v USA účtují. Na níže uvedených příkladech můžete sami posoudit, že náklady jsou skutečně velmi vysoké a že kvalitní pojištění se tedy rozhodně vyplatí:

stát USAambulantně / hospitalizacediagnózaorientační cena ošetření v Kčtransport nemocného
Illinois hospitalizace

pád na schodech: zlomenina kosti patní

(operace + fixace)

operace 523 000,- Kč

fixace 25 000,- Kč

 
Illinois ambulantně přepadení: zlom. kosti nosní (korekce) 276 000,- Kč  
Florida ambulantně plombování 1 zubu 4 800,- Kč  
Washington ambulantně žaludeční potíže 12 500,- Kč  
Ohio hospitalizace gynekologie (myom) 271 441,- Kč  
Virginia ambulantně zánět cest dýchacích 4 000,- Kč  
Illinois ambulantně kožní problémy (opar) 5 000,- Kč  
Florida hospitalizace polytrauma po dopravní nehodě 600 000,- Kč 20 000,- Kč
Georgia ambulantně zánět šlachy u prstu 18 000,- Kč  
Illinois hospitalizace zánět slepého střeva (operace) 410 000,- Kč 45 000,-Kč