Program STPC je určen pro tranzitní cestující Emirates v Dubaji.
Uvedenou službu nelze nárokovat na společnosti Emirates, vždy záleží na její dostupnosti v době rezervace!

Aktuální informace 

Na základě dostupnosti lze vyžádat ubytování v hotelu v Dubaji na jednu noc, (maximálně však 24*hodin), pokud je doba čekání na nejbližší volný návazný let:
1) delší než 8 hodin v Economy Class
2) delší než 6 hodin ve First a Business Class

 

Zároveň musí být splněny další podmínky.

 • Cesta do a z Dubaje musí být na let EK nebo QF.
 • Minimální cena letenky pro odlety z Prahy, Vídně nebo Mnichova je 1 200 USD u zpáteční letenky nebo 650 USD u jednosměrné letenky
 • Cestující musí mít nejkratší možné spojení pro danou rezervační třídu.
 • Letenka musí být vystavena na Emirates nebo Qantas.
 • Toto pravidlo se nevztahuje na děti a infanty pokud jsou ve stejné rezervaci jako rodiče.
 • Program STPC je určen pro osoby starší 18 let. Osoby mladší než 18 let musí být doprovázeny osobou starší 18 let.
 • Pokud by v den vystavení letenky byl volný dřívější spoj (ve stejné knihovací třídě), není možné program STPC poskytnout.

 

PODMÍMKY PRO REZERVACI

 • Cestující musí pro odlet z destinace využít let s nejkratší možnou dobou tranzitu v Dubaji. Pokud jsou v příslušné knihovací třídě volná místa na letu s kratší dobou tranzitu a cestující přesto zvolí let s delší dobou tranzitu, pak mu nárok na program Dubai Connect (STPC) nevzniká.
 • Jakýkoliv let z Dubaje, který odlétá v rozmezí 3 hodiny před /po letu s nejkratší možnou dobou tranzitu v Dubaji, je stále považován za let s nejkratší možnou dobou tranzitu v Dubaji.
 • Minimální výše součtu ceny letenky a palivové taxy (YQ) pro odlety z Prahy, Vídně nebo Mnichova je 1200 USD u zpáteční letenky nebo 650 USD u jednosměrné letenky. Toto pravidlo se nevztahuje na děti a infanty pokud jsou ve stejné rezervaci jako rodiče, kteří splňují výši zaplaceného tarifu.


Program STPC zahrnuje:

 • Ubytování v hotelu Le Meridien Dubai (Business a First class)
 • Ubytování v hotelu Copthorne Airport Hotel (Economy class)
 • Transfery z/na letiště
 • Jídlo (dle denní doby)
 • Na základě voucheru STPC bude umožněn vstup do UAE, není tedy nutné žádat o vízum!


Rezervace

 • Program STPC nelze zařídit bezprostředně po příletu do Dubaje!
 • Program STPC je nutné rezervovat minimálně 24 hodin den před odletem
 • Cestující obrží STPC voucher automaticky při odbavení spolu s palubní vstupenkou

 

 

Pokyny pro cestující v economy class

Pokyny pro cestující v business a first class

Mapa letiště v Dubaji