Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy CK nejsou schopné dostát svým závazkům.

Cestovní agentura STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřeny řádné smlouvy o prodeji zájezdů. Všechny CK informovaly a doložily STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., že jsou řádně pojištěny proti úpadku a splňují povinné podmínky pro fungování cestovní kanceláře v České republice.

STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. je současně také cestovní kanceláří s řádně vydanou koncesí. Je tedy oprávněna sama pořádat zájezdy a je rovněž řádně pojištěna proti úpadku.

Certifikát - garanční fond

Certifikát pro STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. o uhrazení příspěvku do garančního fondu

Kontakty na asistenční službu:

Email: BOpodpora@studentagency.cz

Pojištění platné do 2. 3. 2025

Certifikát platnosti pojištění pro STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.

 

Kontakty na asistenční službu:

Email: BOpodpora@studentagency.cz