Měna

euro €

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Francouzské republiky
Velkopřevorské nám. 2
Praha 1 118 01
Telefon: 00420-251 171 711

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Ambassade de la République Tcheque
15, Avenue Charles Floquet
Paris 75007
Telefon: 00331–40651300
 
Objednat

Občané ČR mohou pobývat na území země bez omezení.
Jako cestovní doklad lze použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydávaný po druhé polovině roku 2000.

ZÁMOŘSKÉ DEPARTAMENTY A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ
Zámořské departementy – Départements d´outre-mer (DOM): Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Zámořská území – Territoires d ´outre-mer (TOM): Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Wallis-et-Futuna.
Režim vstupu je pro občany ČR totožný s režimem vstupu do metropolitní Francie. Vzhledem ke vzdálenosti a možnosti mezipřistání v jiných státech se doporučuje do zámořských území a departementů cestovat s pasem.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde