Měna

indonéská rupie (IDR)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Indonéské republiky
Nad Buďánkami II/7
Praha 5 15021
embassy@in­donesia.cz
Telefon: 00420-257 214 388
Fax: 00420-257 212 105, 00420-257 215 293

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
Jalan Gereja Theresia No. 20, Menteng
Jakarta Pusat, P.O.Box 1319 10350
jakarta@em­bassy.mzv.cz
Telefon: 006221–3904075–7
Fax: 006221–3904078
 
Objednat

Od 11. června 2015 byla zrušena vízová povinnost do INDONÉSIE – do 30 dnů pobytu. Vstoupit do země mohou občané ČR na pěti mezinárodních letištích – v Jakartě, Medanu, Batamu, Bali a v Surabaji.
Nezbytnou podmínkou zůstává platnost cestovního dokladu minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Indonéské republiky.

Vízum nad 30 dnů pobytu je nutné vyřídit předem na velvyslanectví.

Požadavky na vyřízení víza před odletem pro pobyty nad 30 dnů:

 • cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po návratu s třemi volnými stránkami
 • vyplněný formulář
 • prohlášení ohledně pobytu v Číně (dočasné opatření)
 • fotografie pasového formátu
 • zvací dopis (pokud ho máte)
 • itinerář cesty v anglickém jazyce s přesnými daty
 • aktuální výpis z bankovního účtu (ekvivalent 25OO USD na den)
 • rezervace obousměrné letenky

Pro občany třetích států platí povinnost si pasové a vízové formality zajistit individuálně.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. CK Čedok nemůže nést zodpovědnost za případné neudělení víza, rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud jej klient zrušil z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z dané země vyhoštěn. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.

 


 

 

Objednat

Občané ČR mohou vstoupit na území Indonéské republiky bez víza při splnění následujících podmínek:

 • účelem pobytu může být: turistika, návštěva rodiny, kultura, účast na seminářích či mezinárodních výstavách, účast na jednáních s Indonéskými úřady, tranzit do další země
 • vstup na území Indonéské republiky se uskuteční přes jeden z vybraných letišť / přístavů / hraničních přechodů
 • doba pobytu nepřesáhne 30 dnů od vstupu na území (nelze prodloužit)

bližší informace k bezvízovému vstupu na stránkách velvyslanectví Indonésie v ČR: http://www.indonesia.cz/home/free-visa/

 

Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky a doba pobytu nepřesáhne 60 dnů, lze kromě vyřízení víza přes ambasádu vyřídit vízum po příletu do země (visa on arrival)

 • vstup do země musí být uskutečněn přes jeden z vybraných letišť / přístavů / hraničních přechodů
 • cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země
 • o vízum on arrival nelze žádat v případě, že účel cesty je novinářské povahy
 • poplatek za vízum je 35 USD (na 30 dní) za další poplatek lze o dalších 30 dní prodloužit

bližší informace k vízům on arrival na stránkách velvyslanectví Indonésie v ČR: http://www.indonesia.cz/home/visa-on-arrival/

 

Požadavky pro vyřízení víza před odletem (na ambasádě) /při pobytu nad 30 dní/:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po vstupu do Indonésie s alespoň třemi volnými stranami
 • 1 x vyplněný formulář
 • 1 x vyplněné prohlášení ohledně pobytu v Číně - ke stažení zde (dočasné opatření)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • zvací dopis
 • itinerář cesty v anglickém jazyce s přesnými daty
 • aktuální výpis z bankovního účtu (ekvivalent 2 500 USD)
 • rezervace letenky v obou směrech
 • držitelé jiného než české pasu musí doložit trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR platný minimálně 6 měsíců ode dne podání žádosti

 

Doba vyřízení víza:

 • 2 – 3 týdny

 

Platnost víza:

 • 3 měsíce od vydání s maximální délkou pobytu 60 dnů. Platnost lze prodloužit na Indonéském imigračním úřadě až 5x - vždy o 30 dnů

Upozornění: podle aktuální informace z Velvyslanectví Indonésie není možné obdržení vícevstupového turistického víza!!!


Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 50 USD/1 vstup
 • bankovní poplatek - 100 Kč

 

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

 

Ke stažení:

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde