Měna

kanadský dolar (CAD)

Adresa konzulátu

The Canadian Embassy
Laurenzerberg 2
Vienna 1010
vienn-visa@international.gc.ca
Telefon: +43 1 53138-3010
Fax: +43 1 53138-3911
Po - Čt : 08:30 - 10:30

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
251 Cooper Street
Ottawa, Ontario K2P 0G2
ottawa@emabas­sy.mzv.cz
Telefon: 001613–5623875
Fax: 001613–5623878
 
Objednat

Od 1. srpna 2015 zavedla Kanada systém elektronického povolování cest „electronic travel authorization – eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Úkolem systému je prověření těch cestujících v letecké dopravě, kteří přijíždějí do Kanady (včetně tranzitu) v rámci bezvízového styku. Cestující bez platného víza či registrace eTA nebude vpuštěn na palubu letadla do Kanady.

 
Při vstupu do země je cestující povinen:
 • předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit cestovní pas se strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na území Kanady 
 • na vyzvání dále prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit

Platnost autorizace:

 • platnost autorizace ETA je až 5 let ode dne vydání / v závislosti na platnosti pasu
 • maximální délka pobytu na základě registrace ETA je 6 měsíců od vstupu do země. Imigrační úředník má právo délku pobytu při vstupu do země omezit.
 • účel cesty může být: turistika, soukromá návštěva, obchodní cesta, krátkodobé (jednosemestrové) studium, jazykové kurzy a pod. Při pobytu není povoleno v Kanadě pracovat bez pracovního povolení

 

Odkaz pro vyřízení registrace ETA (online, žadatel hradí sám 7 CAD)

 

VYŘÍZENÍ U NAŠÍ AGENTURY

Doba vyřízení autorizace:

 •  cca 1 týden

Požadavky k vyřízení:

 • kopie/sken datové stránky biometrického  pasu
 • vyplněný formulář
  (Pokud na některou z otázek v charakterovém a zdravotním prohlášení odpovíte ANO, vyžaduje ambasáda zřízení individuálního účtu žadatele pro doplnění dalších informací. Vzhledem k tomu, že toto není v kompetenci naší agentury, nemůžeme takové žádosti vyřídit.)
 • kopie rezervace letenky (máte-li)

Poplatek ambasádě:

 • 7 CAD

Poplatek agentuře:

 • 300 Kč

Ke stažení:

 

Upozornění: V průběhu schvalování žádosti si ve výjimečných případech může ambasáda vyžádat doplňující dokumenty. K nahrání dokumentů k žádosti je potřeba vytvořit individuální účet žadatele, což jako agentura bohužel nemůžeme zprostředkovat


Po příjezdu do Kanady je doporučeno mít připraveno:
- kompletní harmonogram cesty včetně zpáteční letenky,
- doklad o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu; pro  turistické účely je doporučena částka 100 – 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky lze prokázat v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.,
- doklad o zajištěném ubytování,
- doklad o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
- při služebních cestách pozvání od kanadského partnera, při návštěvě rodiny či přátel pozvání od nich,
- doklad prokazující dobrý zdravotní stav; v praxi např. doklad prokazující, že cestující netrpí nakažlivou snadno přenosnou nemocí (tuberkulóza, ale např. nikoliv AIDS); v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení.

Osoby mladší 18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče, by si měly pro imigrační úředníky obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou.         
V případě osob mladších 18 let cestujících samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého v Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady, tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy.
Více informací, včetně vzoru prohlášení najdete na stránkách kanadského imigračního úřadu : https://travel.gc.ca/travelling/children/consent-letter

Žádosti o pracovní a studijní povolení pro české občany  lze nyní podávat na kanadské ambasádě ve Vídni.

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

 

Objednat

Žádost o vízum Working holiday musí každý žadatel podat osobně, není možné vyřízení víza přes cestovní agenturu.