Měna

rubl (RBL)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Ruské federace
Pod Kaštany 1
Praha 6 16000
embruscz@mid.ru
Telefon: 00420-233 375 650
Fax: 00420-233 371 492

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14
Moskva 123056
moscow@em­bassy.mzv.cz
Telefon: 007495–2510544
Fax: 007495–2501523
 
Objednat

Upozornění: v roce 2020 bude ambasáda z důvodu státních svátků zavřena ve dnech 1.1. - 8.1., 24.2., 9.3., 1.5. - 5.5., 11.5., 12.6. a 4.11.  Tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

 

Novinka: elektronická víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti

občané vybraných zemí (včeně ČR a SR) mohou od 1.7.2019 žádat bezplatně o elektronická obchodní / turistická / humanitární víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti. Detailní informace a podmínky najdete na stránkách velvyslanectví RF v ČR zde.

Novinka: elektronická víza pro návštěvu Petrohradu a Leningradské oblasti

občané vybraných zemí (včeně ČR a SR) mohou od 1.10.2019 rovněž žádat bezplatně o elektronická obchodní / turistická / humanitární víza pro návštěvu Petrohradu a Leningradské oblasti. Detailní informace a podmínky najdete na stránkách velvyslanectví RF v ČR zde.

Platnost e-víza je 30 dní od data vystavení, maximální délka pobytu je 8 dní. Cestující nesmí opustit oblast pro kterou má vyřízené vízum. Elektronická víza se vyřizují na webovém portálu zde. Vyřízení elektronických víz Vám můžeme v případě zájmu zprostředkovat - detailní informace níže na této stránce.

 

Vyřízení standardních víz (do pasu) přes ambasádu:

Upozornění: pro občany těchto zemí nelze vyřídit turistická víza: Sýrie, Irák, Jemen, Afghánistán, Libye, Libanon, Bangladéš, Pákistán (ostatní typy víz pouze na základě pozvání FMS, elektonické FMS nebo telex)

 

Požadavky pro vyřízení turistického víza:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jedním volným listem (obě strany volné)
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Russian Visa Centre (Praha)"
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
  • pokud je termín ve formuláři kratší než termín na turistickém voucheru, je potřeba formulář podepsat ještě přímo vedle termínu požadované platnosti víza
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) - detailní požadavky zde
  Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku. Na potvrzení musí být uvedeno:
  • identifikace pojištěných osob - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo. Pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení o zaměstnání  
  • vyjádření územní platnosti pojištění ("celý svět" , "Evropa", "evropská část Ruské federace" , "Rusko")
  • termín platnosti pojištění. Ambasáda neakceptuje vyjádření "na dobu neurčitou" - pokud má žadatel pojištění k platební kartě, je možné platnost doložit kopií přední strany platební karty s čitelným jménem a datem expirace
 • pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher ( turistický voucher Vám můžeme vyřídit )
  • pro kompletní vyplnění žádosti o vízum je nutné mít originál pozvání  nebo znát číslo voucheru od turistické organizace

 

Platnost víza:

 • 1 vstup, dle dat v pozvání či turistickém voucheru, maximálně však 30 dnů

 

 Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru:
     cena činí 2 670 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 120 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru:
     cena činí 3 680 Kč
 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 2 620 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 3 180 Kč

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Karlovo náměstí, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení

Poznámka: od 30.8.2017 nejsou děti do 6 let osvobozené od konzulárního poplatku

Poznámka: konzulární poplatky u jiných typů víz či pro držitele jiných než českých pasů se mohou lišit

 

Odkaz na online formulář žádosti o vízum (pro vyřízení víza přes ambasádu):

 

Pozor: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.


Vyřízení elektronických víz (Kaliningrad nebo Petrohrad):

 

Požadavky:

 • vyplněný formulář žádosti o vízum
 • kopie datové stránky pasu
 • kvalitní barevný sken fotografie ve formátu .jpg o poměru stran 3,5 x 4,5 se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy - detailní požadavky zde Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců. Nekvalitní sken fotografie může vést k zamítnutí žádosti.

 

Platnost víza:

 • 30 dní od vystavení, 1 vstup, maximální délka pobytu 8 dní

 

 Poplatky:

 • poplatek za zprostředkování 300,- Kč / os

 

Orientační doba vyřízení:

 • 1 týden

 

Formuláře ke stažení:

 

 

Doplňující informace:

Pozor: U žadatelů do 18 let je nutné mít během cesty s sebou souhlas obou rodičů ( s úředně ověřenými podpisy) s vycestováním  do Ruska a kopii rodného listu žadatele.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty.

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde 

Při návštěvě níže uvedených měst / pokud jsou vyjmenovány v pozvání nebo tur. voucheru/ není možné vízum řešit v urgentním režimu, doba vyřízení je nejméně 10 pracovních dní od podání žádosti na ambasádu:
Vladikavkaz, Beslan, Makhachkala, Groznyi, Mikhaylovsk,Kizlyar, Oktyabrsk, Kaspiysk, Buinsk, Nazran, Argun, Gudemes

 

Pozor: Vízum do Vámi zvolené země lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete chtít i přesto požádat o nové vízum, původní (dosud platné) vízum bude ambasádou zneplatněno.

Podmínky vstupu vždy doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Objednat

Upozornění: v roce 2020 bude ambasáda z důvodu státních svátků zavřena ve dnech 1.1. - 8.1., 24.2., 9.3., 1.5. - 5.5., 11.5., 12.6. a 4.11.  Tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

 

Tranzitní vízum není vyžádováno při leteckém tranzitu, za splnění určitých podmínek. Klient nesmí opustit tranzitní prostor letiště. Maximální délka bezvízového tranzitu je 24 hodin. Cestující musí mít navazující letenku do třetí země.

POZOR: 

 • Při letech do / z Běloruska s přestupem v Ruské Federaci je vždy zapotřebí mít vyřízeno ruské tranzitní vízum!
 • Při letech do / z Kazachstánu, Arménie či Kyrgyzstánu s přestupem v Ruské Federaci je potřeba ruské tranzitní vízum, pokud je let do RF operován jiným dopravcem než Aeroflotem!
 • Při tranzitu přes Sevastopol či Simferopol je vždy zapotřebí ruské tranzitní vízum (při letu do těchto destinací je potřeba odpovídající ruské vízum - např. turistické či obchodní)
 • Bezvízový tranzit nelze využít pro přestupy na těchto letištích: Irkutsk (IKT), Kaliningrad (KGD), Khabarovsk (HKV), Krasnodar (KRR), Mineralnye Vody (MRV), Rostov-on-Don (ROV), Sochi (AER), Yuzhno Sakhalinsk (UUS) a Zhukovsky (ZIA)

 

Požadavky pro vyřízení tranzitního víza:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jednou dvoustranou volnou
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář 
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Russian Visa Centre (Praha)"
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) - detailní požadavky zde
  Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku. Na potvrzení musí být uvedeno:
  • identifikace pojištěných osob - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo. Pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení o zaměstnání  
  • vyjádření územní platnosti pojištění ("celý svět" , "Evropa", "evropská část Ruské federace" , "Rusko")
  • termín platnosti pojištění. Ambasáda neakceptuje vyjádření "na dobu neurčitou" - pokud má žadatel pojištění k platební kartě, je možné platnost doložit kopií přední strany platební karty s čitelným jménem a datem expirace
 • vízum do cílové země
 • rezervace letenky
 • při cestách motorovým vozidlem je potřeba dodat podrobný itinerář cesty (den po dni) podepsaný žadatelem a také kopie technického průkazu vozidla

Tranzitní vízum se vystavuje na dobu potřebnou pro průjezd územím Ruské federace (v závislosti na trase cesty a dopravním prostředku) a nebo v případě přestupu na letišti (s právem pobytu v místě přestupu po dobu nepřesahující 48 hodin).

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2 týdny

Platnost víza:

 • dle požadovaných dat v žádosti  1x nebo 2x s pobytem do 10 dnů podle jízdenek nebo do 3 dnů podle letenek
 • platnost dvouvstupého tranzitního víza nesmí přesáhnout lhůtu 30 dní; v případě delší cesty je potřeba požádat o vízum jednovstupé a o vízum pro druhý vstup požádat na ruském konzulárním úřadě v cílovém státě cesty

Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí  2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí  2 620 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí  3 180 Kč

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Karlovo náměstí, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení

 

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE TRANZITNÍCH VÍZ DO RUSKA:

1. Občané ČR, kteří cestují do třetí země a projíždějí přes území RF, jsou povinni disponovat ruským tranzitním vízem. Výjimkou je situace, kdy cestující neopustí tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, a dále vízem takového třetího státu, je-li potřeba).

2. Pokud občan ČR pokračuje v cestě z jiného letiště v témže městě, např. přiletí na letiště Šeremetěvo 2 a pokračuje z letiště Domodědovo nebo Vnukovo, ruské vízum potřebuje. Pokud občan ČR přilétá a odlétá ze stejného letiště (např. Šeremetěvo 2), ale z jiného terminálu, je důležité si zjistit, zda při přechodu z jednoho terminálu na druhý opouští tranzitní prostor či nikoliv. Jestliže tranzitní prostor neopouští, vízum nepotřebuje.

 

Odkaz na online formulář žádosti o vízum (pro vyřízení víza přes ambasádu):

 Upozornění: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Objednat

Upozornění: v roce 2020 bude ambasáda z důvodu státních svátků zavřena ve dnech 1.1. - 8.1., 24.2., 9.3., 1.5. - 5.5., 11.5., 12.6. a 4.11.  Tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

 

Novinka: elektronická víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti

občané vybraných zemí (včeně ČR a SR) mohou od 1.7.2019 žádat bezplatně o elektronická obchodní / turistická / humanitární víza pro návštěvu Kaliningradské oblasti. Detailní informace a podmínky najdete na stránkách velvyslanectví RF v ČR zde.

Novinka: elektronická víza pro návštěvu Petrohradu a Leningradské oblasti

občané vybraných zemí (včeně ČR a SR) mohou od 1.10.2019 rovněž žádat bezplatně o elektronická obchodní / turistická / humanitární víza pro návštěvu Petrohradu a Leningradské oblasti. Detailní informace a podmínky najdete na stránkách velvyslanectví RF v ČR zde.

Platnost e-víza je 30 dní od data vystavení, maximální délka pobytu je 8 dní. Cestující nesmí opustit oblast pro kterou má vyřízené vízum. Elektronická víza se vyřizují na webovém portálu zde. Vyřízení elektronických víz Vám můžeme v případě zájmu zprostředkovat - detailní informace níže na této stránce.

 

Vyřízení standardních víz (do pasu) přes ambasádu:

Upozornění: pro občany těchto zemí lze vyřídit víza pouze na základě pozvání vydané federální migrační službou (FMS) nebo formou telexu: Sýrie, Irák, Jemen, Afghánistán, Libye, Libanon, Bangladéš, Pákistán

 

1/ VYŘÍZENÍ VÍZA NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO POZVÁNÍ

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně třemi volnými po sobě jdoucími stranami
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Russian Visa Centre (Praha)"
  • termín pobytu ve formuláři musí pokrývat celou požadovanou platnost víza - nikoliv pouze termín první návštěvy (v případě dvou a vícevstupých víz). Termín vstupu musí být realistický s ohledem na dobu vyřízení víza. Maximální délka platnosti víza je 30 dní u jednovstupých víz, 90 dní u dvouvstupých víz a 365 dní v případě vícevstupých víz. Požadovaný termín platnosti víza nesmí přesahovat termíny uvedené na pozvání.
  • pokud je termín ve formuláři kratší než termín na pozvání, je potřeba formulář podepsat ještě přímo vedle termínu požadované platnosti víza
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) - detailní požadavky zde
  Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku. Na potvrzení musí být uvedeno:
  • identifikace pojištěných osob - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo. Pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení o zaměstnání  
  • vyjádření územní platnosti pojištění ("celý svět" , "Evropa", "evropská část Ruské federace" , "Rusko")
  • termín platnosti pojištění. Ambasáda neakceptuje vyjádření "na dobu neurčitou" - pokud má žadatel pojištění k platební kartě, je možné platnost doložit kopií přední strany platební karty s čitelným jménem a datem expirace
 • pozvání
  • varianta a: originál pozvání vystavené Federální migrační službou, vzor pozvání naleznete zde nebo kopie elektronického pozvání vystavené Federální migrační službou - číslo pozvání (10 znaků, druhý znak je písmeno, ostatní čísla) musí být uvedeno ve formuláři k údajům o zvoucí organizaci do řádku "invitation number"
  • varianta b: pozvání formou telexu adresované na konzulární oddělení Ruské federace v Praze. - číslo telexu musí být uvedeno ve formuláři k údajům o zvoucí organizaci do řádku "directive (telex) number"
  • varianta c: přímé pozvání vydané ruskou právnickou osobou; upozornění: tato varianta není možná pro držitele pasu některých zemí, např. Velké Británie, Austrálie
   • Při žádosti o vízum na 1 nebo 2 vstupy - kopie pozvání vydané ruskou právnickou osobou. Lze vyřídit v urgentu.
   • Při žádosti o roční vícevstupé vízum - originál pozvání vydané ruskou právnickou osobou. Nelze vyřídit v urgentu. Doba vyřízení je min. 12 pracovních dnů. Podmínkou pro vystavení je, že cestující byl v RF v době nejdéle 12ti měsíců od začátku platnosti žádaného víza. Toto je potřeba doložit vízem a příslušnými razítky.
   • ve formuláři musí být uvedeno daňové číslo zvoucí organizace ( ИНН ) do řádku "TIN organization" v údajích o zvoucí organizaci

 

Pozor! - všechna města uvedená na pozvání musí být uvedena ve formuláři žádosti o vízum!

 

Náležitosti zvacího dopisu (varianta c): vydání zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v ruském jazyce (musí obsahovat: razítko a podpis statutárního zástupce, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (v ČR = IČO a DIČ), správně uvedené celé jméno zvané osoby v latince, její státní příslušnost, datum narození, číslo pasu, účel a časové rozmezí návštěvy, počet vstupů). Adresátem by mělo být konzulární oddělení Velvyslanectví RF v Praze.

Tyto podmínky platí při vyřízení víz pro občany EU, s výjimkou Velké Británie a Irska.

Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 2 620 Kč - bez letenky
 •  urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním :
     cena činí 3 180 Kč

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Karlovo náměstí, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení

 

2/ VYŘÍZENÍ VÍZA VČETNĚ POZVÁNÍ

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně třemi volnými po sobě jdoucími stranami
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Russian Visa Centre (Praha)"
  • termín pobytu ve formuláři musí pokrývat celou požadovanou platnost víza - nikoliv pouze termín první návštěvy (v případě dvou a vícevstupých víz). Termín vstupu musí být realistický s ohledem na dobu vyřízení víza. Maximální délka platnosti víza je 30 dní u jednovstupých víz, 90 dní u dvouvstupých víz a 365 dní v případě vícevstupých víz.
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) - detailní požadavky zde
  Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku s jasným vyjádřením územní platosti pojištění ("celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko") - pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty a kopii přední strany platební karty  
 • Pozor: Při vyplňování formuláře v případě, že žádáte o vízum včetně pozvání, si prosím uložte IDkód a jako heslo zvolte prosím  "studentagency01". Do políčka "účel návštěvy" zvolte "business - business - common busines". Jako "zvoucí organizaci" uveďte prosím " Liga Consultant", jako "adresu zvoucí organizace" uveďte "Moskva" a "TIN organization" "7703123908"

Poplatky a doba vyřízení*:

 • 30 dní 1 vstup včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca. 14 pracovních dní:
     cena činí 3 050 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 500 Kč - bez letenky
 • 30 dní 1 vstup včetně vyřízení pozvání, urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí 4060 Kč

 

 • 3 měsíční vízum (2 vstupy) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca. 14 pracovních dní:
     cena činí 3 250 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 700 Kč - bez letenky
 • 3 měsíční vízum (2 vstupy) včetně vyřízení pozvání, urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí 4 260 Kč

 

 • 1 rok / vícevstupové (klient BYL v Rusku za posledních 11 měsíců, nelze vyřídit v urgentu) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca 14 pracovních dní:
     cena činí 4 550 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 5 000 Kč - bez letenky
 • 1 rok / vícevstupové (klient nemusel být v Rusku za posledních 11 měsíců, nelze vyřídit v urgentu) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca 6 týdnů:
     cena činí 4 550 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 5 000 Kč - bez letenky

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Karlovo náměstí, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení


Odkaz na online formulář žádosti o vízum (pro vyřízení víza přes ambasádu):

 

Vyřízení elektronických víz (Kaliningradská oblast nebo Petrohrad a Leningradská oblast):

 

Požadavky:

 • vyplněný formulář žádosti o vízum
 • kopie datové stránky pasu
 • kvalitní barevný sken fotografie ve formátu .jpg o poměru stran 3,5 x 4,5 se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy - detailní požadavky zde Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců. Nekvalitní sken fotografie může vést k zamítnutí žádosti.

 

Platnost víza:

 • 30 dní od vystavení, 1 vstup, maximální délka pobytu 8 dní

 

 Poplatky:

 • poplatek za zprostředkování 300,- Kč / os

 

Orientační doba vyřízení:

 • 1 týden

 

Formuláře ke stažení:

 

 

Doplňující informace:

Pozor: U žadatelů do 18 let je nutné mít během cesty s sebou souhlas obou rodičů ( s úředně ověřenými podpisy) s vycestováním  do Ruska a kopii rodného listu žadatele.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty.

 

Pozor: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.

 

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde

Pozor: Vízum do Vámi zvolené země lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete chtít i přesto požádat o nové vízum, původní (dosud platné) vízum bude ambasádou zneplatněno.

Při návštěvě níže uvedených měst / pokud jsou vyjmenovány v pozvání nebo tur. voucheru/ není možné vízum řešit v urgentním režimu, doba vyřízení je nejméně 10 pracovních dní od podání žádosti na ambasádu:
Vladikavkaz, Beslan, Makhachkala, Groznyi, Mikhaylovsk, Kizlyar, Oktyabrsk, Kaspiysk, Buinsk, Nazran´, Argun, Gudermes
 
 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde