Měna

rubl (RBL)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Ruské federace
Pod Kaštany 1
Praha 6 16000
embrus@tis­cali.cz
Telefon: 00420-233 375 650
Fax: 00420-233 371 492

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14
Moskva 123056
moscow@em­bassy.mzv.cz
Telefon: 007495–2510544
Fax: 007495–2501523
 
Objednat

Upozornění: v následujících dnech bude ruská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 23.2.-24.2., 8.3., 1.5., 8.5.-9.5., 12.6. a 6.11  - tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

 

Zvláštní vízový režim pro návštěvníky Konfederačního poháru FIFA (17.6.-2.7.2017 -Moskva, Kazaň, St. Petersburg, Soči):

Zahraniční účastníci, mající tzv. "FAN ID" mohou vstoupit na území RF bez víza. Maximální délka pobytu je 10 dnů. FAN ID lze získat zdarma po zakoupení vstupenky vyplněním formuláře na stránce www.fan-id.ru

 

Požadavky pro vyřízení turistického víza:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jedním volným listem (obě strany volné)
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Visa Application Center VFS (Praha)"
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu
  Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum do Ruska!
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku s jasným vyjádřením územní platosti pojištění ("celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty a kopii přední strany platební karty
  • pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení oo zaměstnání  
 • pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher ( turistický voucher Vám můžeme vyřídit )
  • pro kompletní vyplnění žádosti o vízum je nutné mít originál pozvání  nebo znát číslo voucheru od turistické organizace

 

Platnost víza:

 • 1 vstup, dle dat v pozvání či turistickém voucheru, maximálně však 30 dnů

 Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru:
     cena činí 2 670 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 120 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru:
     cena činí 3 680 Kč
 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 2 620 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 3 180 Kč

 • standardní vyřízení víz pro děti do 5,99 let, které jsou občany ČR, je osvobozeno od poplatku ambasádě.
  Cena za vyřízení včetně turistického pozvání činí 950,- k zakoupené letence od Student Agency nebo 1400,- bez letenky.
  Bez turistického pozvání 450,- k zakoupené letence od Student Agency nebo 900,- bez letenky.
 • ve všech ostatních případech je vyřízení víz pro děti zpoplatněno stejnou částkou, jako žádosti dospělých.

 • konzulární poplatky u jiných typů víz se mohou lišit (například vízum pro soukromou návštěvu). 

 

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Revoluční, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení


Odkaz na online formulář žádosti o vízum:

Pozor: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.

Pozor: U žadatelů do 18 let je nutné mít během cesty s sebou souhlas obou rodičů ( s úředně ověřenými podpisy) s vycestováním  do Ruska a kopii rodného listu žadatele.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty od nabytí platnosti víza.

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde 

Při návštěvě níže uvedených měst / pokud jsou vyjmenovány v pozvání nebo tur. voucheru/ není možné vízum řešit v urgentním režimu, doba vyřízení je nejméně 10 pracovních dní od podání žádosti na ambasádu:
Vladikavkaz, Beslan, Makhachkala, Groznyi, Mikhaylovsk,Kizlyar, Oktyabrsk, Kaspiysk, Buinsk, Nazran, Argun, Gudemes

 

Pozor: Vízum do Vámi zvolené země lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete chtít i přesto požádat o nové vízum, původní (dosud platné) vízum bude ambasádou zneplatněno.

Podmínky vstupu vždy doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Objednat

Upozornění: v následujících dnech bude ruská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 23.2.-24.2., 8.3., 1.5., 8.5.-9.5., 12.6. a 6.11  - tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jednou dvoustranou volnou
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář 
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Visa Application Center VFS (Praha)"
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku s jasným vyjádřením územní platosti pojištění ("celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty a kopii přední strany platební karty
  • pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení oo zaměstnání
 • vízum do cílové země
 • rezervace letenky
 • při cestách motorovým vozidlem je potřeba dodat podrobný itinerář cesty (den po dni) podepsaný žadatelem a také kopie technického průkazu vozidla

Tranzitní vízum se vystavuje na dobu potřebnou pro průjezd územím Ruské federace (v závislosti na trase cesty a dopravním prostředku) a nebo v případě přestupu na letišti (s právem pobytu v místě přestupu po dobu nepřesahující 48 hodin).

POZOR: Při letech do Běloruska s přestupem v Ruské federaci je vždy zapotřebí mít vyřízeno ruské tranzitní vízum!

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2 týdny

Platnost víza:

 • dle požadovaných dat v žádosti  1x nebo 2x s pobytem do 10 dnů podle jízdenek nebo do 3 dnů podle letenek
 • platnost dvouvstupého tranzitního víza nesmí přesáhnout lhůtu 30 dní; v případě delší cesty je potřeba požádat o vízum jednovstupé a o vízum pro druhý vstup požádat na ruském konzulárním úřadě v cílovém státě cesty

Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí  2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí  2 620 Kč - bez letenky
 • urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu:
     cena činí  3 180 Kč

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Revoluční, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení

 

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE TRANZITNÍCH VÍZ DO RUSKA:

1. Občané ČR, kteří cestují do třetí země a projíždějí přes území RF, jsou povinni disponovat ruským tranzitním vízem. Výjimkou je situace, kdy cestující neopustí tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, a dále vízem takového třetího státu, je-li potřeba).

2. Pokud občan ČR pokračuje v cestě z jiného letiště v témže městě, např. přiletí na letiště Šeremetěvo 2 a pokračuje z letiště Domodědovo nebo Vnukovo, ruské vízum potřebuje. Pokud občan ČR přilétá a odlétá ze stejného letiště (např. Šeremetěvo 2), ale z jiného terminálu, je důležité si zjistit, zda při přechodu z jednoho terminálu na druhý opouští tranzitní prostor či nikoliv. Jestliže tranzitní prostor neopouští, vízum nepotřebuje.

 

Odkaz na online formulář žádosti o vízum:

 Upozornění: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Objednat

Upozornění: v následujících dnech bude ruská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 23.2.-24.2., 8.3., 1.5., 8.5.-9.5., 12.6. a 6.11  - tyto dny se do doby vyřizování víz nezapočítávají!!

1/ VYŘÍZENÍ VÍZA NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO POZVÁNÍ

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně třemi volnými po sobě jdoucími stranami
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
  • při vyplňování žádosti prosím  jako místo podání uveďte  "Visa Application Center VFS (Praha)"
  • pokud je ve jméně přehláska, vyžaduje ambasáda RF přepis jména do formuláře i na pozvání stejný, jako je ve strojově čitelné zóně pasu (např. Müller - Mueller)
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu
  Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum do Ruska!
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku s jasným vyjádřením územní platosti pojištění ("celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty a kopii přední strany platební karty 
  • v případě vyřízení mnohovstupového víza na 1 rok stačí, aby klient doložil pojistku na první vstup
  • pokud má žadatel k dispozici rámcovou smlouvu o pojištění (např. od zaměstnavatele), je nutné dodat ke smlouvě také potvrzení oo zaměstnání
 • pozvání
  • varianta a: originál pozvání vystavené Federální migrační službou, vzor pozvání naleznete zde - číslo pozvání musí být uvedeno ve formuláři k údajům o zvoucí organizaci do řádku "invitation number")
  • varianta b: pozvání formou telexu adresované na konzulární oddělení Ruské federace v Praze. - číslo telexu musí být uvedeno ve formuláři k údajům o zvoucí organizaci do řádku "directive (telex) number"
  • varianta c*:
   • Při žádosti o vízum na 1 nebo 2 vstupy - kopie pozvání vydané ruskou právnickou osobou. Lze vyřídit v urgentu.
   • Při žádosti o roční vícevstupé vízum - originál pozvání vydané ruskou právnickou osobou. Nelze vyřídit v urgentu. Doba vyřízení je min. 12 pracovních dnů. Podmínkou pro vystavení je, že cestující byl v RF v době nejdéle 12ti měsíců od začátku platnosti žádaného víza. Toto je potřeba doložit vízem a příslušnými razítky.
   • ve formuláři musí být uvedeno daňové číslo zvoucí organizace ( ИНН ) do řádku "TIN organization" v údajích o zvoucí organizaci

 

Pozor! - všechna města uvedená na pozvání musí být uvedena ve formuláři žádosti o vízum!

 

Náležitosti zvacího dopisu (varianta c): vydání zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v ruském jazyce (musí obsahovat: razítko a podpis statutárního zástupce, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (v ČR = IČO a DIČ), správně uvedené celé jméno zvané osoby v latince, její státní příslušnost, datum narození, číslo pasu, účel a časové rozmezí návštěvy, počet vstupů). Adresátem by mělo být konzulární oddělení Velvyslanectví RF v Praze.

Tyto podmínky platí při vyřízení víz pro občany EU, s výjimkou Velké Británie a Irska.

Poplatky a doba vyřízení*:

 • standardní vyřízení za 11 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním:
     cena činí 2 170 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 2 620 Kč - bez letenky
 •  urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů od podání na ambasádu v Praze s vlastním pozváním :
     cena činí 3 180 Kč

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Revoluční, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení

 

2/ VYŘÍZENÍ VÍZA VČETNĚ POZVÁNÍ

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně třemi volnými po sobě jdoucími stranami
 • 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný online formulář
 • 1 x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu
  Fotografie musí být aktuální, tedy nepoužita na žádné předchozí žádosti o vízum do Ruska!
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku s jasným vyjádřením územní platosti pojištění ("celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko") - pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty a kopii přední strany platební karty  
 • Pozor: Při vyplňování formuláře v případě, že žádáte o vízum včetně pozvání, si prosím uložte IDkód a jako heslo zvolte prosím  "studentagency01". Do políčka "účel návštěvy" zvolte "business - business - common busines". Jako "zvoucí organizaci" uveďte prosím " Liga Consultant", jako "adresu zvoucí organizace" uveďte "Moskva" a "TIN organization" "7703123908"

Poplatky a doba vyřízení*:

 • 30 dní 1 vstup včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca. 10 pracovních dní:
     cena činí 3 050 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 500 Kč - bez letenky
 • 30 dní 1 vstup včetně vyřízení pozvání, urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů:
     cena činí 4060 Kč

 

 • 3 měsíční vízum (2 vstupy) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca. 14 pracovních dní:
     cena činí 3 250 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 3 700 Kč - bez letenky
 • 3 měsíční vízum (2 vstupy) včetně vyřízení pozvání, urgentní vyřízení za 5 pracovních dnů:
     cena činí 4 260 Kč

 

 • 1 rok / vícevstupové (klient BYL v Rusku za posledních 11 měsíců, nelze vyřídit v urgentu) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca 14 pracovních dní:
     cena činí 4 550 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 5 000 Kč - bez letenky
 • 1 rok / vícevstupové (klient nemusel být v Rusku za posledních 11 měsíců, nelze vyřídit v urgentu) včetně vyřízení pozvání, orientační doba vyřízení cca 5 týdnů:
     cena činí 4 350 Kč - k zakoupené letence v naší kanceláři
     cena činí 4 800 Kč - bez letenky

* V případě vyzvednutí pasu na jiné pobočce než v Praze - Revoluční, či v případě zaslání pasu s vyřízeným vízem poštou, je potřeba připočítat 2 pracovní dny na doručení


Odkaz na online formulář žádosti o vízum:

 

Pozor: žádost o vízum lze podat k vyřízení nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou Ruska.  K datu podání žádosti o vízum na naší pobočce nesmí být online formulář vyplněn déle jak 30 dní.

 

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

V praxi nyní existují 2 režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum):

1. Pobyt v ubytovacím zařízení - každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. 

2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení - povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne 7 pracovních dnů.

Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí.

Podrobnější informace k přihlašovací povinnosti  naleznete zde

Pozor: Vízum do Vámi zvolené země lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete chtít i přesto požádat o nové vízum, původní (dosud platné) vízum bude ambasádou zneplatněno.

Při návštěvě níže uvedených měst / pokud jsou vyjmenovány v pozvání nebo tur. voucheru/ není možné vízum řešit v urgentním režimu, doba vyřízení je nejméně 10 pracovních dní od podání žádosti na ambasádu:
Vladikavkaz, Beslan, Makhachkala, Groznyi, Mikhaylovsk, Kizlyar, Oktyabrsk, Kaspiysk, Buinsk, Nazran´, Argun, Gudermes
 
 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde