Měna

dirham SAE (DH)

Adresa konzulátu

United Arab Emirates Embassy
Peter-Jordan-Strasse 66
Vienna A-1190
emirates@aon.at
Telefon: 00431-368 14 55
Fax: 00431-368 44 85
09.00 hod. - 14.30 hod.

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
Marina Village, Villa A09, Breakwater Area
Abú Dhabí 27009
consulate_abudhabi@mzv.cz
Telefon: +971 2 6782800, +971 50 662 8920 (nouzová linka)
Fax: +971 2 679 5716, +971 2 676 7558 (konzulární úsek)
 
Objednat

S platností od 22. 3. 2014 byla Česká republika zařazena do zvýhodněného vízového režimu SAE zvaného „visa on arrival“.

Držiteli cestovního pasu České republiky je při vstupu do země zdarma uděleno do dokladu vízové razítko. Vízum je vícevstupé a platí 6 měsíců od data vystavení. Maximální doba pobytu po dobu platnosti víza je v součtu 90 dnů.

Podmínkou pro udělení „visa on arrival“ je cestovní doklad s minimální platností 6 měsíců od data vstupu.

Překročení povolené délky pobytu je penalizováno.

 

Informace o vízové povinnosti pro držitele jiných než českých cestovních pasů - v případě, že má cizinec do SAE vízovou povinnost, můžeme vízum zprostředkovat.

Pozor: Pro držitele pasů následujících zemí nejsme schopni vízum vyřídit - Afghánistán, Izrael, Írák, Syrie, Jemen, Nigérie, Palestina, Bangladéš, Tunisko

Dokumenty potřebné k vyřízení víza:

 • barevný scan datové stránky pasu s platností minimálně 6 měsíců po návratu ze SAE
 • barevný scan pasové fotografie /ve formátu .jpg/
 • 1x vyplněný formulář /na vyžádání zašleme/
 • potvrzení o rezervaci ubytování na celou dobu pobytu
 • potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu v ČR /máte-li k dispozici/
 • u žadatelů do 21 let kopii rodného listu

 

Platnost víza:

 • maximálně 60 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu nejvýše 30 dní, jednovstupé
 • v případě plavby se dvěmi a více zastávkami v SAE je potřeba vyřídit vícevstpé vízum - tzv. "cruise visa"
 
Orientační doba vyřízení:
 • cca 10 pracovních dní
 
Poplatek ambasádě:
 • 105 EUR (jednovstupé vízum)
 • 159 EUR (vícevstupé "cruise visa")
 
Poplatek agentuře:
 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

 

Ke stažení:


Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde