Měna

dirham SAE (DH)

Adresa konzulátu

United Arab Emirates Embassy
Peter-Jordan-Strasse 66
Vienna A-1190
emirates@aon.at
Telefon: +431 368 14 55

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
Marina Village, Villa A09, Breakwater Area, P.O.Box 27009
Abú Dhabí 27009
consulate_abudhabi@mzv.cz
Telefon: +971 267 828 00
 
Objednat

Na základě dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou držitelé cestovních, diplomatických i služebních pasů ČR pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. 

Podmínkou bezvízového vstupu je platný cestovní doklad s minimální platností 6 měsíců ode dne vstupu na území SAE.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Pro občany třetích států platí povinnost si pasové a vízové formality zajistit individuálně.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. Společnost STUDENT AGENCY ani Click2Claim nemůžou nést zodpovědnost za případné neudělení víza, rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud jej klient zrušil z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z dané země vyhoštěn. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.