Měna

bath (THB)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Thajského království
Romaina Rollanda 3
Praha 6 - Bubeneč 160 00
info@thaiembassy.cz
Telefon: 00420 - 220 571 435, 220 571 439
Fax: 00420 - 220 570 049

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Velvyslanectví České republiky v Thajsku
71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd.
Bangkok 10330
bangkok@embassy.mzv.cz
Telefon: +66/22509223
Fax: +66/22554978
 
Objednat

Nově platí, že občané ČR nepotřebují do Thajska vízum, pokud cestují na dobu nepřesahující 30 dnů a vstoupí-li do země přes mezinárodní letiště. Pas musí být platný min. 6 měsíců při vstupu do země.
Pokud přicestujete do Thajska přes pozemní přechody či přístavy, vízum obdržíte pouze na 15 dní.
V případě delších cest je nutné vízum vyřídit předem přes ambasádu Thajska v Praze.

Požadavky pro vyřízení víza

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců ode dne vstupu
 • 1 x vyplněný formulář - podpisy na formuláři musí přesně odpovídat podpisu v cestovním pase
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • rezervace zpáteční letenky
 • rezervace ubytování minimálně na půlku pobytu v anglickém nebo thajském jazyce (s uvedením jmen žadatelů, popř. osoba, na kterou je vytvořená rezervace, musí přiložit originál podepsané prohlášení v anglickém jazyce o ubytovaných spolucestujících)
 • výpis z účtu / potvrzení o zůstatku z banky v anglickém jazyce - minimální výše zůstatku 30 000,- Kč (na výpisu musí být vidět jméno žadatele, datum pořízení výpisu a konečný zůstatek) Nově lze společný výpis z účtu použít pouze pro spolucestující rodinné příslušníky. V takovém případě je třeba přiložit podepsaný souhlas s čerpáním prostředků z účtu od jeho majitele v anglickém jazyce s uvedením jmen spolucestujících rodinných příslušníků na které se výpis vztahuje a kopii jeho dokladu (pasu nebo OP)

při žádosti o vícevstupé vízum navíc:

 • výpis z bankovního účtu za posledních 6 měsíců se zůstatkem 160 000 Kč na osobu nebo 320 000 Kč v případě rodiny (po celou dobu 6ti měsíců) v anglickém jazyce
 • originál potvrzení o studiu/ zaměstnání/ důchodu v anglickém jazyce, případně úřední překlad
 • studenti: potvrzení o studiu
 • pracující: originál potvrzení o zaměstnání + podepsaná kopie dokladu (pasu nebo OP) osoby která potvrzení podepsala
 • OSVČ: výpis z živnostenského rejstříku
 • důchodci: doklad o nároku na důchod od ČSSZ

Pro občany třetích států platí povinnost si pasové a vízové formality zajistit individuálně.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. CK Čedok nemůže nést zodpovědnost za případné neudělení víza, rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud jej klient zrušil z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z dané země vyhoštěn. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.