Níže uvedené informace z důvodu COVID-19 nemusí být aktuální.
Podmínky vstupu do jednotlivých zemí kvůli COVID-19 naleznete zde. Informace poskytuje Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a má pouze informativní charakter.
Uvedené informace se mohou průběžně měnit dle aktuální situace.

Měna

bath (THB)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Thajského království
Romaina Rollanda 3
Praha 6 - Bubeneč 160 00
info@thaiembassy.cz
Telefon: 00420 - 220 571 435, 220 571 439
Fax: 00420 - 220 570 049

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Velvyslanectví České republiky v Thajsku
71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd.
Bangkok 10330
bangkok@embassy.mzv.cz
Telefon: +66/22509223
Fax: +66/22554978
 
Objednat

Občané ČR nepotřebují pro vstup do země za turistickými účely víza, nepřesáhne - li doba jejich pobytu 30 dní a vstoupí-li do země přes mezinárodní letiště.

Při vstupu do země přes pozemní hraniční přechody či přístavy z Malajsie, Kambodže, Laosu a Myanmaru je bezvízový pobyt povolen maximálně na 15 dnů.

V případě jiných druhů cest je vízum i nadále potřeba.


Požadavky pro vyřízení víza:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců ode dne vstupu
 • 1 x vyplněný formulář - podpisy na formuláři musí přesně odpovídat podpisu v cestovním pasu / do pole "name and address of local guarantor" uveďte prosím kontaktní osobu v ČR (jméno, adresa, telefonní číslo)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • 1x kopie datové stránky cestovního pasu
 • rezervace zpáteční letenky
 • rezervace ubytování minimálně na 1/2 doby pobytu v anglickém nebo thajském jazyce (s uvedením jmen žadatelů, popř. osoba, na kterou je vytvořená rezervace, musí přiložit originál podepsané prohlášení v anglickém jazyce o ubytovaných spolucestujících)
 • výpis z účtu / potvrzení o zůstatku z banky v anglickém jazyce - minimální výše zůstatku 30 000,- Kč (na výpisu musí být vidět jméno žadatele, datum pořízení výpisu a konečný zůstatek) Nově lze společný výpis z účtu použít pouze pro spolucestující rodinné příslušníky. V takovém případě je třeba přiložit podepsaný souhlas s čerpáním prostředků z účtu od jeho majitele v anglickém jazyce s uvedením jmen spolucestujících rodinných příslušníků na které se výpis vztahuje a kopii jeho dokladu (pasu nebo OP).
 • cizinci - kopie platného pobytu v ČR
 • při žádosti o vícevstupé vízum navíc:
  • výpis z bankovního účtu za posledních 6 měsíců se zůstatkem 160 000 Kč na osobu nebo 320 000 Kč v případě rodiny (po celou dobu 6ti měsíců) v anglickém jazyce
  • potvrzení o zaměstnání v anglickém jazyce, na hlavičkovém papíře, s razítkem a podpisem oprávněné osoby
  • originál potvrzení o studiu/ zaměstnání/ důchodu v anglickém jazyce, případně úřední překlad
   • studenti: potvrzení o studiu
   • pracující:  originál potvrzení o zaměstnání + podepsaná kopie dokladu (pasu nebo OP) osoby která potvrzení podepsala
   • OSVČ:  výpis z živnostenského rejstříku
   • důchodci: doklad o nároku na důchod od ČSSZ
  • konzulární úředník je oprávněn si vyžádat další dokumenty

Doba vyřízení víza:

 • jednovstupé vízum - přibližně 3 týdny (žádosti je nutné podat na ambasádě nejpozději 14 dní před plánovanou cestou)
 • vícevstupé vízum - individuálně

Platnost víza:

 • jednovstupé vízum - 3 měsíce od data vystavení víza na délku pobytu 60 dní
 • vícevstupé vízum - 6 měsíců od data vystavení pro pobyt max. 60 dní při každé návštěvě; imigrační úředník má právo při vstupu do země délku pobytu omezit

 


Poplatek ambasádě:

 • 850 Kč / 1 vstup
 • 4000 Kč / vícevstup

Poplatek za vyřízení:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Přihlašovací povinnost:

 • Platí přihlašovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. Přihlašuje se na imigračním úřadu podle místa pobytu nebo na místním policejním oddělení. Tuto povinnost však za cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

Ke stažení:

 Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde