Měna

americký dolar (USD)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví spojených států amerických
Tržiště 15
Praha 1 11801
Telefon: +420 257 022 000

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic
3900 Spring od Freedom St.
NW, Washington, D. C. Telefon: +1 202 274 9100
 
Objednat

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Pro cestu do USA musí mít každý cestující odsouhlasenou registraci ESTA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov a mít vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty. O souhlas v rámci systému ESTA je nutno požádat nejen při leteckých cestách do USA, ale i při překračování pozemní hranice (například mezi Kanadou a USA) a při cestách po moři.

Registraci v systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov

POKUD JSTE CESTOVALI PO 1. BŘEZNU 2011 DO IRÁKU, SÝRIE, LÝBIE NEBO ÍRÁNU, NELZE VYUŽÍT REGISTRACI ESTA - JE NUTNÉ POŽÁDAT O NEPŘISTĚHOVALECKÉ VÍZUM NA VELVYSLANECTVÍ USA.

Každá odsouhlasená žádost ESTA je platná 2 roky nebo do vypršení platnosti pasu, během kterých může žadatel cestovat opakovaně do USA max. do 90 dnů pobytu. Žádost ESTA musí být vyplněna v angličtině (zařizuje Společnost Click2Claim).

Podmínky v stupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. Společnost STUDENT AGENCY ani Click2Claim nemůžou nést zodpovědnost za případné neudělení víza, rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud jej klient zrušil z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z dané země vyhoštěn. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.