Měna

bolívar (VEB)

Adresa konzulátu

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela
Schillstrasse 10
Berlin 10785
embaven@vol­.cz
Telefon: +4930 832 24 00

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Velvyslanectví Bogota
Edificio AB Proyectos, kancelář 602, Calle 98 No. 9A-41
Bogota 110221
caracas@em­bassy.mzv.cz
Telefon: +57 601 742 9142
 
Objednat

Česká republika byla zařazena do seznamu zemí, jejichž občané mohou obdržet turistická víza formou bezplatné turistické karty DIEX 2. Tato karta umožňuje občanům ČR vstoupit na území Venezuely za turistickým účelem pouze s platným pasem a pobývat tam po dobu až 90-ti dnů. Dobu pobytu na území Venezuely nelze prodloužit. Turistickou kartu obdrží cestující v letadle, či jiném dopravním prostředku, popř. na hraničních přechodech. Během pobytu v zemi nemůže turista vykonávat výdělečnou činnost.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Pro občany třetích států platí povinnost si pasové a vízové formality zajistit individuálně.

Upozornění:
Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek je v takovém případě nevratný. Společnost STUDENT AGENCY ani Click2Claim nemůžou nést zodpovědnost za případné neudělení víza, rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud jej klient zrušil z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z dané země vyhoštěn. Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza s dostatečným předstihem a k žádosti dokládat všechny požadované dokumenty.